Nowe nagrody i stypendia dla sportowców

W ostatnim czasie dużo kontrowersji budziły uregulowania prawne, na mocy których czołowi polscy sportowcy, którzy nie zdobyli medalu na najważniejszych międzynarodowych zawodach, nie otrzymywali stypendiów sportowych. Sytuacja ta uległa zmianie wraz z wejściem w życie 20 września 2006 roku nowego rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej. Rozporządzenie to rozszerza krąg sportowców uprawnionych do stypendium. Do tej pory mogli otrzymać je tylko ci, którzy uzyskali kwalifikacje do igrzysk olimpijskich lub medaliści zawodów międzynarodowych. Zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia, stypendium będzie mogło zostać przyznane członkowi kadry narodowej w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, który zajmie jedno z ośmiu pierwszych miejsc na danych zawodach międzynarodowych. Na przyznanie stypendium nie będzie miało wpływu wynagrodzenie z tytułu uprawiania sportu kwalifikowanego bądź też stypendium, które sportowiec otrzymuje od klubu sportowego. Sportowiec jednakże, jako spełnienie warunku otrzymania stypendium, będzie musiał zobowiązać się pisemnie do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.
Rozporządzenie przyznaje stypendium również sportowcom w kategorii seniorów, którzy zajęli jedno z sześciu pierwszych miejsc w określonych konkretnie zawodach międzynarodowych, np. w zawodach cyklu Grand Prix czy też Halowych Mistrzostwach Europy w hokeju na trawie. Rozporządzenie wskazuje również, jakim kryteriom muszą odpowiadać zawody międzynarodowe, aby zwycięstwo w nich gwarantowało przyznanie stypendium sportowego. W zawodach takich musi uczestniczyć co najmniej 12 zawodników w danej konkurencji sportowej, 8 drużyn, osad lub załóg a także 8 państw.
Środki te przyznawane są sportowcom na okres realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata lub Europy oraz udziału w tych zawodach, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawodnik uzyskał osiągnięcia sportowe. Podstawą ustalenia miesięcznej wysokości stypendium stanowi kwota bazowa 2.300 zł, stąd mistrz olimpijski będzie otrzymywał stypendium w wysokości 6.900 zł miesięcznie, mistrz świata do 6.670 zł, a mistrz Europy do 4.600 zł.
Nowością jest również przyznanie przez Ministra Sportu na mocy rozporządzenia z dnia 22 września 2006 w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników, nagród pieniężnych dla złotych, srebrnych oraz brązowych medalistów igrzysk, uniwersjad, mistrzostw świata lub Europy a także rekordzistów świata lub Europy. Nagroda taka będzie przysługiwać seniorom i wyniesie ona maksymalnie 14-krotność podstawy ustalenia wysokości nagrody, która wynosi 2.300 zł. Wyróżnienie w postaci plakietek, pucharu oraz dyplomu będzie mógł oprócz seniora otrzymać również junior a nawet młodzieżowiec. Wszystkie te wyróżnienia i nagrody będą przydzielane na wniosek związku sportowego, który należy złożyć do dnia 31 stycznia 2007 roku.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika