Nowe terminy meczów

W związku z przedłużającą się zimą i związanym z tym złym stanem boisk, opóźnieniu uległa inauguracja rundy rewanżowej rozgrywek piłkarskich. Co gorsza, wciąż wiele stadionów piłkarskich nie jest gotowych na przyjęcie zawodników i rozgrywanie meczów. Mnożą się tym samym wnioski klubów o przełożenie spotkań na późniejsze terminy. Kluby nie mają w tej kwestii jednak pełnej dowolności, ponieważ zobligowane są decyzjami PZPN. Zasady regulujące terminy rozgrywania meczów określa Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Idea Ekstraklasy i II ligi na sezon 2005/2006.
Zasadą jest, iż rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy i II ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, a zatwierdzonych przez Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (§ 3 regulaminu) oraz, że zawody muszą się odbyć w ustalonym terminie (§ 20 ust. 1 regulaminu). Oczywistym jest jednak, iż przewidziano od tych zasad pewne wyjątki. Jednym z nich, który w szczególności chciałbym w obecnej sytuacji omówić, jest odstępstwo od wspomnianych zasad wynikające z § 24 ust. 2 regulaminu. Stanowi ono uprawnienie dla klubu w kwestii możliwości wystąpienia z wnioskiem do PZPN o zmianę terminu rozegrania meczu. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub powinien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem i stacją telewizyjną, posiadającą prawo do transmisji meczu. Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek – zasady te zostały wyrażone wprost w § 24 ust. 2 regulaminu.
W obliczu złej sytuacji atmosferycznej, uniemożliwiającej rozgrywania zawodów piłkarskich, Departament Rozgrywek i Licencji PZPN po uzyskaniu stanowiska Canal+ Cyfrowy (Orange Ekstraklasa) lub stacji posiadającej prawa telewizyjne (II liga) może z urzędu przełożyć zawody na inny termin. Nie jest w tym wypadku konieczny wniosek od klubu.
Podsumowując, należy usystematyzować przepisy umożliwiające przeniesienie terminu zawodów na inny w sytuacji, która ma miejsce w tym roku, czyli faktu przedłużającej się zimy. Przeniesienie terminu może więc nastąpić z urzędu (decyzję podejmuje Departament Rozgrywek i Licencji PZPN po uzyskaniu stanowiska telewizji posiadającej prawa do transmisji) lub na wniosek złożony do PZPN przez klub sportowy (konieczna jest jednak zgoda Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN). Jak więc widać kluby nie mają jednostronnej możliwości decydowania o terminie rozegrania meczu (w porozumieniu z przeciwnikiem), chociaż to one wydawałoby się wiedzą najlepiej czym grozi rozegranie meczu na zmrożonej murawie tak dla zdrowia zawodników, jak i dla stanu boiska po meczu w kontekście następnych zawodów.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika