Nowe trendy?

W Światowym sporcie pojawiają się wciąż nowe teorie dotyczące zasad rekompensaty za kontuzje odniesione w związku z profesjonalnym uprawianiem sportu. Problematyka ta w znacznej mierze dotyczy również koszykówki. Temat odszkodowań za kontuzje poruszyłem już w jednym z wcześniejszych numerów BASKET-u, dotyczył on odpowiedzialności krajowych związków sportowych za kontuzje odniesione przez graczy podczas reprezentowania przez nich barw narodowych.
W ostatnim czasie media obwieściły, iż w zakresie ubezpieczeń w sporcie pojawił się nowy trend, zgodnie z którym kontuzja odniesiona przez zawodnika podczas profesjonalnego uprawiania sportu kwalifikowana miałaby być do przyznania odszkodowania z budżetu państwa, podobnie jak urazy w miejscu pracy. Przedstawiona teza potwierdzona została orzeczeniem norweskiego Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 15 grudnia 2006 r. orzekł, iż kontuzje odniesione na boisku kwalifikują się do przyznawania odszkodowania z budżetu państwa, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o wypadkach przy pracy.
Czy rzeczywiście mamy do czynienia z rewolucją sportowych odszkodowań, a ministrowie muszą zacząć obawiać się masowych pozwów? Jak się okazuje, nic z tych rzeczy! Jak stanowi art. 3 ust. 3 ustawy uchwalonej już w 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe (pkt 1), a także podczas wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług (pkt. 6). Z kolei art. 6 ust. 1 pkt. 4 wspomnianej ustawy stanowi, iż z tytułu wypadku przy pracy przysługuje ubezpieczonemu m.in. jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie wypadkowe wypłacane przez ZUS nie jest więc w Polsce, wbrew błędnym stwierdzeniom ukazującym się w różnego rodzaju źródłach, nowatorską formą wypłaty odszkodowań dla sportowców.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika