Nowe zasady opodatkowania cudzoziemców

W każdym klubie Dominet Basket Ligi występuje obecnie przynajmniej kilku zawodników z innym niż polskie obywatelstwem. W związku z grą na naszych parkietach otrzymują oni nierzadko bardzo wysokie wynagrodzenie. I jak każdy, powinni rozliczyć się z uzyskiwanego dochodu z fiskusem. Wraz z 2007 r. zmieniono w Polsce zasady, według których powinni rozliczać się ze swojego dochodu obcokrajowcy. Dotyczy to również wszystkich cudzoziemców występujących w DBL.
Do polskich ustaw podatkowych wprowadzono bowiem nową definicję miejsca zamieszkania. Fakt ten bezpośrednio wpływa na rozliczenia podatkowe cudzoziemców pracujących w Polsce. Jak wskazuje art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Z kolei obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. art. 3 ust. 1a ustawy – wprowadzający definicję miejsca zamieszkania, która do tej pory nie była we wspomnianej ustawie uregulowana, stanowi, iż za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub osobę, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jak łatwo wyliczyć, okres rozgrywek pojedynczego sezonu Dominet Basket Ligi wynosi niewiele więcej niż wskazane w art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 183 dni.
W związku z tym należy wskazać, iż cudzoziemiec, który nie ma miejsca zamieszkania w Polsce (czyli taki, który przebywa w Polsce krócej niż 183 dni), a osiąga tutaj dochody, może w dalszym ciągu korzystać z opodatkowania niektórych dochodów preferencyjną stawką 20% (art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dotyczy to jednak, jak już wskazałem, tylko niektórych spośród dochodów, a w tym – bardzo istotnych z punktu widzenia koszykarzy – dochodów uzyskiwanych z tytułu umowy zlecenia.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika