Nowe zasady zatrudniania obcokrajowców

„Moda na sukces”, tak zatytułował swój artykuł w nr 1 (138) Basketu red. nacz. pisma Michał Lizak. Treść artykułu dotyczyła m.in. pracy trenerskiej w Polsce Słoweńców Andreja Urlepa, Saso Filipovskiego, Alesa Pipana, a także Greka Kostasa Flevarakisa. Patrząc na ową kwestię jedynie z prawniczego punktu widzenia, jako na ogół zagadnień zatrudniania obcokrajowców w Polsce, nie mogę nie zaakcentować zmian, jakie następują w tym zakresie w naszym prawodawstwie.
Obywatele Unii Europejskiej w chwili obecnej zwolnieni są od posiadania pozwolenia na pracę w Polsce, o ile ich kraj również wprowadził dla Polaków ułatwienia w dostępie do swojego rynku pracy. Jedynie w przypadku siedmiu „starych” państw członkowskich przewidziano dodatkowe wymogi w postaci pozwolenia na pracę.
Sposobem na ominięcie przeszkód związanych z powyższym pozwoleniem była możliwość zarejestrowania w Polsce np. przez trenerów własnej działalności gospodarczej. Jest to zgodne bowiem z jedną z czołowych zasad kierunku polityki UE, to jest swobodą świadczenia usług. Osoba prowadząca taką działalność gospodarczą mogła dokonywać wówczas wzajemnych rozliczeń z krajowymi związkami sportowymi czy klubami. Jednakże postępowanie w celu wydania pozwolenia na pracę częstokroć było zbyt czasochłonne i formalistyczne, co skłaniało wielu sportowców czy trenerów do zakładania własnej działalności gospodarczej.
W ostatnim czasie jednakże nastąpiły bardzo korzystne zmiany w tym zakresie, wydane zostało bowiem nowerozporządzenie, zgodnie z którym zniesiony został wymóg uzyskania pozwolenia na pracę, tym samym wszyscy np. trenerzy pochodzący z państw UE jak również z Szwajcarii, Islandii, Lichtensztajnu i Norwegii mogą bez ograniczeń, na równych zasadach jak obywatele RP, podejmować pracę bez wymaganego dotychczas pozwolenia.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika