O kontrakcie słów kilka

Koniec rozgrywek ligowych to czas, w którym kluby sportowe zaczynają podpisywać umowy kontraktowe z zawodnikami. W ujęciu prawnym, każda umowa w swej treści powinna zawierać tzw. składniki przedmiotowo istotne (essentialia negotii). Zaliczyć do nich możemy przede wszystkim: okres, na jaki umowa będzie zawarta (najczęściej będzie to czas określony, oznaczony datą lub ilością spotkań), przedmiot umowy (sprecyzowane oczekiwania wobec zawodnika) i wynagrodzenie (zasadnicze i premie). Przyjmuje się, iż brak powyższych składników powoduje, iż umowa będzie wadliwa. Dodatkowo kontrakty mogą zawierać tzw. składniki mniej istotne umowy, takie jak np. możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy (za porozumieniem stron lub jednostronnie), szczegółowo wymienione prawa i obowiązki zawodnika oraz klubu (np. obowiązek uczestnictwa w akcjach promocyjnych i marketingowych, zakaz uprawiania sportów ekstremalnych, obowiązek dbania o powierzony sprzęt), dodatkowe korzyści materialne dla zawodnika (mieszkanie, auto, telefon), czy zapewnienie opieki medycznej i rehabilitacji na wypadek odniesienia kontuzji. W kwestii umieszczenia w kontrakcie dodatkowych klauzul umownych to w zasadzie istnieje pełna dowolność, ograniczona jedynie zgodną wolą dwóch stron. Oczywistym jest jednak, iż klauzule te muszą być prawnie dopuszczalne.
Zawierając umowę ważne jest jednak, aby wszystkie jej składniki w miarę możliwości były szczegółowo opisane i doprecyzowane. Bardzo często zdarzają się bowiem takie klauzule, które jako niedookreślone dają możliwość dowolnej ich interpretacji. Dla przykładu klauzula „utrzymania wysokiego poziomu sportowego” niejednokrotnie dała działaczom pretekst do obniżenia wynagrodzenia bądź rozwiązania kontraktu przed upływem jego obowiązywania. Osobną kwestię stanowią załączniki do kontraktu (np. regulamin premiowania i kar), które są tak samo prawnie skuteczne, jak kontrakt. Niestety, w praktyce bywają one często przez zawodników bagatelizowane, co w konsekwencji przysparza im wiele problemów i rozczarowań.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika