O sponsorze słów kilka

Oczywistym jest fakt, iż budżety klubów sportowych budowane są dzisiaj w oparciu o środki finansowe przekazywane klubom przez sponsorów. Podmioty gospodarcze przeznaczając na sport znaczne kwoty pieniężne żądają w zamian określonych profitów, którymi najczęściej są: wejście w nazwę drużyny, miejsce reklamowe na strojach zawodników oraz umieszczenie nazwy sponsora na banerach reklamowych rozstawianych podczas zawodów.
Nazwa drużyny występującej w rozgrywkach ligowych może składać się maksymalnie z czterech członów, w tym co najwyżej z nazwy dwóch sponsorów (par. 14 ust. 2 Regulaminu rozgrywek PLK S.A.). Wspomniany regulamin nie przewiduje ponadto żadnych ograniczeń w kwestii zmiany nazwy drużyny nawet w trakcie trwania sezonu (w tym zmiany wynikającej ze zmiany sponsora klubu). Zmiana nazwy wiąże się jednak z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty na konto PLK S.A. w wysokości ustalanej każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu w Regulaminie opłat.
Jeżeli chodzi o reklamy na strojach zawodników to par. 17 Regulaminu rozgrywek PLK S.A. stanowi, iż stroje drużyny mogą posiadać emblematy reklamowe sponsora z przodu i z tyłu koszulki oraz na spodenkach. Emblematy te muszą być umieszczone w taki sposób, aby numery poszczególnych zawodników były wyraźnie widoczne. Ponadto, emblematy reklamowe na strojach jednej drużyny muszą być identyczne w zakresie ich kolorystyki, wymiarów oraz formy graficznej, a naruszenie powyższych zasad wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej.
Sprawa banerów reklamowych nie jest w Regulaminie rozgrywek unormowana wprost, jednak należy wnioskować, że ich rozmieszczenie w obiekcie sportowym powinno spełniać warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa do rozgrywania meczów. Trzeba bowiem pamiętać, że Zarząd PLK S.A. jest odpowiedzialny za weryfikację obiektów sportowych, a certyfikat o przeprowadzeniu weryfikacji obiektu wydany przez Zarząd jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia obiektu sportowego do rozgrywania w nim meczów ligowych i pucharowych. Za niezapewnienie bezpieczeństwa w czasie spotkania klub może dodatkowo ponieść konsekwencje w postaci przerwania meczu, zweryfikowania meczu jako przegraną walkowerem oraz kary pieniężnej.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika