O stypendiach sportowych

W ostatnim czasie sporo miejsca w mediach poświęcono sprawie stypendiów sportowych i faktowi, iż czołowi polscy sportowcy (którzy jednak nie zdobyli medalu na najważniejszych międzynarodowych zawodach) na podstawie obecnie obowiązującej ustawy o sporcie kwalifikowanym nie otrzymują stypendiów sportowych.
Ustawa o sporcie kwalifikowanym w art. 34 stanowi, iż członek kadry narodowej może otrzymywać stypendium sportowe, jeżeli uzyska kwalifikacje do igrzysk olimpijskich lub zajmie miejsce medalowe we współzawodnictwie międzynarodowym, i zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań olimpijskich albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub Europy, opracowanego przez odpowiedni polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach (ust. 2). Minister Sportu jako minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu jest organem upoważnionym w sprawach przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej. Stypendia te są natomiast finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sportu.
Dnia 15 grudnia 2005 r. Minister Sportu wydał – na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy o sporcie kwalifikowanym – rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej. Rozporządzenie to określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej, podstawę i wysokość tych stypendiów oraz czas, na jaki może zostać ono przyznane. Na podstawie omawianego rozporządzenia stypendia sportowe mogą być przyznane tylko sportowcom spełniającym wymagania z art. 34 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, tj. sportowcom, którzy zakwalifikowali się do igrzysk olimpijskich lub są medalistami mistrzostw świata lub Europy (jako ciekawostkę podać można, iż podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi kwota 2 300 PLN). W dalszym ciągu bez stypendiów pozostawali jednak sportowcy, którzy zajęli dalsze miejsca we wspomnianych zawodach.Dopiero Rada Ministrów na posiedzeniu dnia 27 grudnia br. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o sporcie kwalifikowanym. Bardzo wąska nowelizacja ustawy ma umożliwić Ministrowi Sportu wydanie rozporządzenia dotyczącego stypendiów dla osób, które w mistrzostwach świata bądź Europy zajęły tzw. miejsca punktowane (miejsca 4-8). Jak głosi wydany w tej sprawie komunikat: "Członkowie kadry narodowej, którzy zajęli punktowane miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym, będą mogli otrzymywać stypendia sportowe. Mają one motywować do przygotowań do zawodów o charakterze mistrzowskim".

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika