Obcokrajowiec z polską licencją „Ż”?

Według art. 710 ust. 1 Regulaminu Sportu Żużlowego – zamieszczonego w Rozdziale 3, noszącym tytuł „Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski” - drużyny uczestniczą w zawodach w składach liczących od 6 do 7 zawodników. Z numerami startowymi 6 i 7 (w drużynie gości) oraz 14 i 15 (w drużynie gospodarzy) mogą startować wyłącznie zawodnicy, którzy nie przekroczyli 21 lat, biorąc pod uwagę rok urodzenia; zawodnicy ci nazywani są „zawodnikami młodzieżowymi” (art. 710 ust. 2). Jeżeli w składzie drużyny jest 2 zawodników młodzieżowych, co najmniej jeden z nich musi posiadać licencję sportową „Ż”; jeżeli w składzie drużyny jest 1 zawodnik młodzieżowy, musi on posiadać licencję sportową „Ż” (art. 710 ust. 3).
Wyrażone w art. 710 ust. 2 i 3 przepisy, a przede wszystkim wprowadzony bezpośrednio przed sezonem roku 2007 ust. 3, miały – według ustanawiających je działaczy Polskiego Związku Motorowego – polepszyć sytuację polskich juniorów i sprzyjać ich sportowemu rozwojowi. Ideą w dążeniach do włączenia owego przepisu do regulaminu było bowiem zagwarantowanie co najmniej jednemu polskiemu juniorowi – na podstawie polskiej licencji „Ż” - miejsca w składzie drużyny na mecz ligowy. Czy owy cel został jednak w ten sposób osiągnięty?
Jak się okazuje, przepisy obowiązujące w sporcie żużlowym nie zabraniają obcokrajowcom ubiegania się o licencję sportową „Ż”! Tym samym, zagraniczny młodzieżowiec mógłby zająć miejsce w drużynie przewidziane – choć jak się okazuje nieskutecznie zagwarantowane - dla Polaka. Według art. 12 Regulaminu naboru i szkolenia adeptów w odniesieniu do sportu żużlowego, zgłoszenie adepta do egzaminu na licencję „Ż” może nastąpić gdy ukończył on 16 lat. Przy zgłoszeniu adepta do egzaminu na certyfikat do uprawiania sportu żużlowego wymagane są następujące dokumenty: zgłoszenie klubu, zaświadczenie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację z zakresu medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu żużlowego, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań psychologicznych w zakresie ustalonym przez GKSŻ, zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, gdy adept nie ukończył 18 lat, udokumentowanie członkostwo klubu łącznie z ubezpieczeniem od NW i OC, dokument tożsamości, książeczka sportowo-lekarska z aktualnym pozytywnym wynikiem badań dokonanych przez przychodnię sportowo-lekarską oraz dowód wpłaty za zgłoszenie adepta do egzaminu w wysokości ustalonej przez GKSŻ (art. 13). Regulaminy obowiązujące w sporcie żużlowym nie przewidują żadnych innych warunków formalnych, których spełnienie wymagane jest do dopuszczenia do egzaminu na licencję „Ż”. Tym samym nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych do występów obcokrajowców – po zdaniu przez nich egzaminu na licencję „Ż” - w meczu Ekstraligi z numerami startowymi 6 i 7 (w drużynie gości) oraz 14 i 15 (w drużynie gospodarzy). Przepisy wprowadzone w tym zakresie przez PZM trzeba więc uznać za nieskuteczne.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika