Obowiązkowe konferencje prasowe?

Środki masowego przekazu nazywane są czwartą władzą. Związane jest to z ogromną rolą, jaką odgrywają w życiu każdego społeczeństwa, nie tylko informując nas o bieżących wydarzeniach, ale również stanowiąc swoistego rodzaju „kontrolę społeczną” niemalże w każdej dziedzinie życia, począwszy od polityki, kończąc na sporcie.
Podstawową zasadą zawartą w Statucie PZPN jest utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej i popularyzacji dotyczącej działalności PZPN. Obserwując wydarzenia sportowe odnosimy jednakże wrażenie, iż czołowi działacze unikają kontaktów z mediami, traktując je jako zło konieczne. Nie zauważają profitów płynących z dobrych relacji ze środkami masowego przekazu, które między innymi mogą przejawiać się w poprawie wizerunku czy też w upowszechnieniu danej dyscypliny sportowej. Tymczasem analizując przepisy wnioskujemy, iż nie tylko związki i kluby, mają obowiązek współpracy z mediami, lecz również piłkarze oraz trenerzy. Wynika to zarówno z przepisów wewnętrznych jak również z indywidualnych postanowień zawartych w kontrakcie pomiędzy klubem a danym sportowcem. Podstawowym obowiązkiem każdego ubiegającego się o przyznanie licencji klubu jest powołanie rzecznika prasowego, który musi być dostępny dla dziennikarzy podczas wszystkich meczów klubu rozgrywanych u siebie. Pełni on wówczas funkcję „łącznika” pomiędzy klubem a środkami masowego przekazu. Również Regulamin Dyscyplinarny zawiera regulacje w zakresie obowiązkowego udziału na konferencjach prasowych. Przewiduje on obowiązek trenera do udziału na konferencji prasowej, w przeciwnym wypadku może on zostać obciążony karą pieniężną w wysokości od 500 zł. Regulamin Ekstraklasy S.A. zawiera nowe uregulowania w tej materii, stanowiąc, iż 15 minut po zakończeniu każdego spotkania odbędzie się konferencja prasowa, w której obowiązkowo muszą uczestniczyć główni trenerzy obu zespołów. Ekstraklasa zaleciła jednocześnie, iż na konferencji prasowej powinni być obecni piłkarze – co najmniej po jednym z każdej drużyny. Postanowienia dotyczące kontaktów z mediami często zawierane są również w kontraktach z zawodnikami, gdzie stanowi się, iż dany sportowiec ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich nagraniach telewizyjnych, wywiadach radiowych, konferencjach prasowych i innych akcjach promocyjnych i imprezach organizowanych przez klub i jego sponsora.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż zawodnicy czy trenerzy nie mogą odmówić uczestnictwa w konferencjach prasowych, gdyż jest to jeden z ich obowiązków zawodowych, który nie może mieć podrzędnego charakteru w stosunku do innych. Tymczasem jednak nadal w praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy to zwłaszcza trener odmawia wzięcia udziału w konferencji. Wiadome jest jedno, zostanie on w takim przypadku ukarany, ale czy takie zachowanie sprzyja polityce informacyjnej i popularyzacji sportu tak szeroko promowanej przez PZPN?

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika