Odmowa gry w reprezentacji

Już 30 czerwca rozpoczną się w Kanadzie mistrzostwa świata w piłce nożnej zawodników do lat 20. W imprezie tej weźmie udział również reprezentacja Polski prowadzona przez szkoleniowca Michała Globisza. Jak się jednak okazuje, nasza drużyna najprawdopodobniej uda się do Kanady w mocno osłabionym składzie i nie będzie to wynikiem jedynie urazów czy kontuzji doznanych przez piłkarzy. Otóż, kilku spośród naszych młodych reprezentantów po prostu odmówiło wyjazdu na mistrzostwa.
W związku z takim zachowaniem młodych sportowców powstaje pytanie, czy reprezentowanie kraju jest obowiązkiem zawodnika czy też on sam może decydować o grze w kadrze. Odpowiedzi na to pytanie udziela wprost ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298). Otóż, według ustawy o sporcie kwalifikowanym do podstawowych obowiązków zawodnika z chwilą powołania do kadry narodowej należy reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych (art. 28 ust. 2). Wynika z tego, iż reprezentowanie kraju jest co do zasady obowiązkiem zawodnika niezależnym od jego woli. Potwierdza to art. 28 ust. 4 ustawy, który stanowi, iż niewykonywanie obowiązków zawodnika powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w regulaminach polskich związków sportowych.
Można stwierdzić, iż odpowiednikiem art. 28 ust. 4 ustawy o sporcie kwalifikowanym jest w dziedzinie piłki nożnej par. 9 ust. 15 Regulaminu dyscyplinarnego PZPN, który stanowi, iż za zachowanie niegodne reprezentanta Polski popełnione w kraju lub zagranicą, nałożona może zostać kara dyscyplinarna od nagany do dyskwalifikacji do 2 lat.
Niestety, sytuacja, w której zawodnik odmawia reprezentowania barw narodowych nie jest w żadnym spośród regulaminów wewnętrznych Polskiego Związku Piłki Nożnej uregulowana wprost. Budzi to pewne wątpliwości i może być podstawą sporu. Wydaje się, iż w chwili obecnej, gdy prowadzona jest dyskusja nad nowelizacją ustawy o sporcie kwalifikowanym, kwestia obowiązków reprezentanta kraju mogłaby zostać szczegółowo uregulowana. Pamiętać trzeba jednak, iż reprezentowanie kraju powinno być dla każdego sportowca honorem i nie powinno wymagać prewencji w postaci kar dyscyplinarnych za odmowę reprezentowania kraju. Z jednej więc strony widoczna jest potrzeba wzmocnienia w nowelizacji ustawy przepisów stanowiących obowiązki reprezentanta kraju, z drugiej istotne jest poczucie dumy narodowej. Ciekawym jest, która z dróg zostanie w najbliższym czasie obrana.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika