Odpowiedzialność karna w sporcie – cz. I

Tym, co decyduje o możliwości pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności karnej, są: bezprawność czynu, czyli wypełnienie przez ten czyn wszystkich przesłanek ustawowych przestępstwa oraz możliwość przypisania winy w związku z popełnionym czynem.
Jest jednak wiele okoliczności, które uchylają bezprawność działań wypełniających ustawowe znamiona czynu zabronionego. Określa się je mianem kontratypów. W kodeksie karnym w art. 25 – 27. wymienia się m.in. następujące kontratypy: obrona konieczna, stan wyższej konieczności, polegający na poświęceniu jednego dobra dla ratowana innego, ryzyko nowatorstwa. Przyjmuje się, że aby móc powołać się na okoliczności wyłączające przestępność czynu, nie jest konieczne określenie ich w ustawie. Ich istnienie musi być jednak sprecyzowane przez naukę prawa oraz orzecznictwo sądowe. Tak jest w przypadku ryzyka sportowego. Kodeks karny nie reguluje bowiem wyłączenia odpowiedzialność w sprawach związanych ze sportem. Ryzyko sportowe należy więc do tzw. kontratypów pozaustawowych.
Akceptowanie ryzyka w przypadku aktywności sportowej wynika z przekonania, że jest to opłacalne społecznie, tzn. korzyści wynikające z uprawiania sportu i oglądania widowisk sportowych równoważą niebezpieczeństwo wypadków w postaci uszkodzeń ciała zawodników lub nawet ich śmierci.
Do powołania się na ryzyko sportowe niezbędne jest jednak spełnienie pewnych określonych warunków.
Są to:
1. Dyscyplina sportu musi być legalna. Dopuszczalność dyscypliny regulują, przepisy tzw. prawa sportowego.
2. Zawody muszą być przeprowadzone zgodnie z regułami ostrożności określonymi przez te przepisy.
3. Działanie uczestników ma cel sportowy (a nie np. przestępny czy związanym z chęcią zemsty).
4. Udział uczestników musi być dobrowolny (nie jest możliwe spełnienie tego warunku w przypadku ćwiczeń sportowych w wojsku, które należą do obowiązkowego programu szkolenia).

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki, ich sprawca będzie odpowiadał zgodnie z przepisami kodeksu karnego; uczestnik zawodów za skutki naruszenia reguł gry, a organizator zawodów może odpowiadać za niezapewnienie bezpieczeństwa widzów.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika