Odpowiedzialność odszkodowawcza kibiców

Niemalże codziennie w środkach masowego przekazu mówi się o skandalicznym zachowaniu wielu kibiców klubów sportowych piłki nożnej. Stopniowo podejmuje się kroki prawne w postaci zmian w przepisach karnych, na mocy których chuligani stadionowi mogą zostać pociągnięci do bardziej restrykcyjnej niż dotychczas odpowiedzialności. Jako przykład można podać ostatnio znowelizowany Kodeks wykroczeń. Mimo jednak tych wszystkich zmian dotyczących odpowiedzialności karnej pseudokibiców, nadal w większości przypadków odpowiedzialność za ich wandalizm i czynione przez nich szkody materialne na stadionach sportowych ponoszą same kluby piłkarskie.
Kwestię odpowiedzialność klubów sportowych za swych kibiców reguluje Regulamin Dyscyplinarny PZPN z dnia 30 czerwca 2005 roku. Stanowi on, iż kluby ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników, działaczy, kibiców oraz innych osób pełniących funkcje podczas meczu na zlecenie klubu lub PZPN. Na mocy powyższego Regulaminu na klub sportowy może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości 100.000,00 zł. w przypadku braku zabezpieczenia należytego porządku na stadionie, czy też kara w wysokości 5.000,00 zł. za wznoszenie okrzyków o treści rasistowskiej, faszystowskiej, antysemickiej, nacjonalistycznej i obraźliwej oraz eksponowanie napisów i znaków o tej treści. Oprócz kary finansowej na klub sportowy może zostać nałożony zakaz rozgrywania zawodów z udziałem publiczności na części lub na całym własnym obiekcie sportowym w wymiarze od jednego do pięciu meczów, jak również może zostać orzeczony walkower a także zawieszenie lub pozbawienie licencji. Są to restrykcje bardzo surowe, bardzo krzywdzące dla klubu piłkarskiego, gdyż w głównej mierze nie jest on w stanie wpłynąć na zachowanie większości pseudokibiców.
Spoglądając na zapis Regulaminu Dyscyplinarnego mówiący, iż odpowiedzialność dyscyplinarna na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie wyklucza odpowiedzialności przed innymi pozasportowymi organami, ma się wrażenie, iż kluby są zbyt dobroduszne i liberalne dla swych kibiców. Przepis ten nie wyklucza bowiem pociągnięcia pseudokibica do odpowiedzialności karnej czy też cywilnej przed sądem powszechnym. Wystarczyłoby, gdyby kluby sportowe postanowiły rozłożyć ciężar odpowiedzialności materialnej pomiędzy siebie a pseudokibiców i złożyły pozew do sądu powszechnego z roszczeniem odszkodowawczym za zniszczenie mienia danego klubu sportowego. Istnienie tego zapisu zdecydowała się wykorzystać Wisła, która ma prawdopodobnie zamiar skierować indywidualne pozwy do sądu przeciwko osobom, które dewastowały stadion. Pseudokibice czują się bezkarni, niszczą i dewastują mienie publiczne, na które i tak z reguły nie ma środków finansowych, dlatego zarówno organy państwowe jak i władze klubów sportowych powinny zwracać baczniejszą uwagę na istnienie przepisów, które umożliwiają pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej osób, dla których sport jest mało intelektualną, a raczej bardziej siłową rozrywką.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika