Odpowiedzialność organizatorów imprez sportowych

W dzisiejszym numerze kontynuuję temat związany z odpowiedzialnością w sporcie. Moją uwagę poświecę odpowiedzialności organizatorów imprez sportowych za bezpieczeństwo widzów i uczestników. Na wstępie należy zauważyć, że polskie prawo jest w tej mierze szczegółowe, swoim poziomem odpowiadające analogicznym uregulowaniom obowiązującym w krajach Europy zachodniej. Wiele zastrzeżeń można mieć co do skuteczności jego egzekwowania.
Spośród licznych aktów prawnych o charakterze międzynarodowym, ważnym jest chociażby słynna Europejska Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, do której Polska przystąpiła w roku 1995. Celem tej konwencji jest zapobieganie i kontrolowanie przemocy w czasie meczów piłki nożnej. Każda ze stron zobowiązała się do zmiany prawa tak, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas imprez sportowych. Najpopularniejszymi sposobami ograniczenia przemocy na stadionach stały się: zatrudnianie specjalnych sił porządkowych, ścisła współpraca między komendami policji, organizowanie się kibiców w sformalizowanych strukturach, monitorowanie meczów i wyszukiwanie najagresywniejszych kibiców. Zmiana sytuacji na angielskich stadionach pokazuje, że dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu tych przepisów możliwe stało się wyeliminowanie wandalizmu z meczów piłkarskich i zwiększenie bezpieczeństwa widzów.
Wszystkie te uregulowania są rozwinięte i skonkretyzowane w Ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawy te regulują dodatkowo kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną i karną sprawców chuligańskich wybryków oraz organizatorów imprez sportowych, którzy nie dołożyli należytej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa widzom i zawodnikom.
Ustawa o bezpieczeństwie masowym zawiera wiele szczegółowych wymogów, które organizator imprezy sportowej musi spełnić aby uzyskać odpowiednie zezwolenie. Są to m.in. zabezpieczenia pod względem medycznym, sanitarnym, wymogi dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji niezbędnych do przeprowadzenia takiej imprezy, stosownych pozwoleń uzyskanych np. od Policji czy Straży Pożarnej. Oczywiście przepisy dotyczące ochrony obiektu i ilości sił porządkowych są znacznie bardziej rygorystyczne w momencie, jeżeli impreza ma charakter imprezy o podwyższonym ryzyku.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika