Odpowiedzialność przewoźnika za wykonaną usługę

Coraz częściej w ofertach biur podróży spotkać można propozycje wyjazdów na zawody sportowe. Polscy kibice w ostatnim czasie mieli możliwość skorzystania z takiej właśnie oferty podczas wyjazdu na Mundial. W związku z tym w dzisiejszym artykule chciałbym zapoznać Czytelników z prawnymi aspektami przewozu, w tym przede wszystkim z zagadnieniami odpowiedzialności przewoźnika za wykonywaną przez niego usługę. Kwestię tę reguluje zarówno Kodeks cywilny, jak i ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy (art. 774 k.c.). Obowiązany jest on do zapewnienia podróżnym warunków bezpieczeństwa i higieny, odpowiadających rodzajowi transportu oraz takich wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne (art. 776 k.c.). Zgodnie z Kodeksem cywilnym przewoźnik ponosi odpowiedzialność za bagaż podróżnego, który ten przewozi ze sobą. Odpowiedzialność ta ponoszona jest jednak tylko wówczas, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika (art. 777 § 1 k.c.).
Ustawa Prawo przewozowe powtarza za Kodeksem cywilnym wskazane uregulowania dodając do nich regulacje szczegółowe. W kwestii odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób stanowi ona między innymi, iż przewoźnik ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego (art. 62 ust 1 ustawy). Ponadto odpowiada on również za szkodę, jaką poniósł podróżny – co szczególnie ważne w przypadku wyjazdu na zawody sportowe - wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa (art. 62 ust. 2). Co do odpowiedzialności przewoźnika za rzeczy podróżnego ustawa stanowi, iż odszkodowanie należne podróżnemu z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy nie może przewyższać zwykłej wartości rzeczy (art. 63 ust. 4). Nie dotyczy to jednak pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, za utratę lub uszkodzenie których przewoźnik nie odpowiada w ogóle, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego, lub osoby u niego zatrudnionej (art. 63 ust. 5).

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika