Ograniczenia reklamy w sporcie

Bardzo wiele kontrowersji wywołuje dopuszczalność reklam papierosów i alkoholu podczas imprez i kampanii sportowych. Przepisy zezwalające na reklamowanie tych produktów są obecnie restrykcyjne i nie dopuszczają wielu możliwości promowania wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Tematykę tą regulują: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dzieli alkohol na piwo i pozostałe. W stosunku do tej drugiej grupy wprowadza całkowity zakaz reklam. Piwo może być reklamowane po spełnieniu wielu warunków przewidzianych w ustawie. Przykładowo można podać, że reklama piwa nie może być prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem czy sprawnością fizyczną. Ustawodawca potraktował kampanie piwowarskie zaskakująco łagodnie jeśli chodzi o dopuszczalność reklamowania się podczas imprez sportowych. Wynika to zapewne z faktu, że są one bardzo poważnym sponsorem wielu klubów. Istnieje co prawda zakaz promocji piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6.00 a 20.00, ale zakaz ten nie dotyczy reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania imprezy. Browary mogą bez większych problemów sponsorować imprezy sportowe oraz inne imprezy masowe. Jednakże informowanie o sponsorowaniu i inne akcje promocyjne bazujące na sponsorowaniu występów sportowych muszą być prowadzone wg bardzo precyzyjnych reguł przewidzianych w ustawie.
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadza wiele przepisów mających pomóc w realizowaniu zdrowego trybu życia. Ponadto przewiduje ona w zasadzie całkowity zakaz reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, w szczególności w telewizji, radiu, kinach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych; w środkach usług informatycznych, itp. Podobne zakazy obowiązują w wielu krajach. Są one poważnym ciosem dla koncernów tytoniowych, ale także dla niektórych imprez sportowych, w szczególności motorowych. Organizatorzy imprez sportowych nie mogą czerpać bardzo dużych dochodów z udostępniania miejsc reklamowych firmom tytoniowym. Surowość polskiego prawa wynika po części z przepisów Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej ustaliła, że do 1 października 2006 r. na terenie Unii ma zostać wprowadzony całkowity zakaz reklamy papierosów. Zakazy takie muszą być do tego czasu uchwalone przez narodowe parlamenty wszystkich państw członkowskich.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika