Organizacja rozgrywek sportowych

W dzisiejszym numerze kontynuuję temat sportowych spółek akcyjnych i organizacji rozgrywek sportowych.
Ustawa o kulturze fizycznej stanowi, że do wykonywania sportu profesjonalnego dopuszcza się tylko sportowe spółki akcyjne i związki sportowe. Za sport profesjonalny uznany jest sport wyczynowy uprawiany w celach zarobkowych. Takie uregulowania mają na celu podnoszenie poziomu organizacyjnego polskich klubów sportowych i sportu komercyjnego. Dodatkowo w art. 31 ustawy o kulturze fizycznej podkreśla się, że to właśnie zadaniem sportowych spółek akcyjnych jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych.
Trzy klub sportowe mogą założyć związek klubów, czyli tzw. „związki sportowe”. Związek sportowy podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą rejestracji uzyskuje on osobowość prawną. W sytuacji, kiedy klubów jest wystarczająco duża ilość możliwe jest utworzenie polskiego związku sportowego, przy czym w danej dyscyplinie może istnieć tylko jeden ogólnopolski związek sportowy. Aby ograniczyć dowolność w zakładaniu związków ogólnokrajowych, jego utworzenie może mieć miejsce tylko za zezwoleniem prezesa Polskiej Konfederacji Sportu. Jeśli chodzi o członkostwo w polskich związkach sportowych to ustawa dopuszcza do niego tylko kluby zorganizowane w formie sportowej spółki akcyjnej, stowarzyszeń prawa sportowego bądź uczniowskich klubów sportowych. Zadaniem polskich związków sportowych jest m.in.: nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach sportowych, przygotowywanie kadry narodowej do występów w rozgrywkach międzynarodowych, szkolenie i doskonalenie zawodników oraz kadr trenersko-instruktorskich, wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.
Światowe tendencje idą w kierunku, aby organizację rozgrywek klubów sportowych powierzać odrębnym podmiotom – ligom zawodowym. W Polsce takie sytuacje miały miejsce w koszykówce i siatkówce. PZKosz przekazał organizację rozgrywek Polskiej Lidze Koszykówki, a Polski Związek Piłki Siatkowej – Profesjonalnej Lidze Siatkówki. Efekty takiego podziału zadań są bardzo obiecujące, a poziom rozgrywek systematycznie się podnosi.
Niestety, w Polsce niedawno Sejm przyjął zupełnie inne rozwiązanie, daleko odbiegające od światowego wzoru. Wg nowych przepisów zawartych w ustawie o kulturze fizycznej, to polskie związki sportowe będą prowadziły działalność gospodarczą, polegającą na organizacji profesjonalnych rozgrywek sportowych. Na tą działalność składa się m.in. działalność promocyjno-informacyjna, prowadzenie negocjacji w imieniu ligi, zawieranie umów sponsorskich.
Na całym świecie prowadzeniem takiej działalności zajmują się profesjonalnie przygotowane do tego podmioty, dysponujące odpowiednim know-how i zapleczem organizacyjnym, czyli ligi zawodowe. Ta niefortunna zmiana przepisów wzbudziła oburzenie wśród osób zajmujących się profesjonalnym sportem. Obecnie są podejmowane działania mające na celu przywrócenie wcześniejszych, znacznie lepszych, uregulowań.

 

Pobierz: Jak założyć klub sportowy? [.pdf]


Pobierz: Jak utworzyć Uczniowski Klub Sportowy? [.pdf]

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika