Podatek liniowy dla sportowców

Sportowcy, mający podpisany kontrakt sportowy w formie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę, rozliczają się wg stawek podatkowych 19, 30 lub 40 proc. Próg podatkowy uzależniony jest od uzyskiwanego przez nich dochodu. Jednakże możliwe jest dokonywanie rozliczeń również wg stawki podatku liniowego wynoszącej 19 proc, bowiem sportowiec po spełnieniu przesłanek ustawowych może wybrać taki model opodatkowania. Dla najbogatszych jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Decydując się na taką formę rozliczenia należy jednak mieć na uwadze konieczność rezygnacji z pewnych przywilejów, jak np. utrata prawa do ulg podatkowych czy też brak możliwości pomniejszenia podatku o tzw. kwotę wolną.
Formę rozliczenia wg stawki podatku liniowego mogą wybrać sportowcy, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą. Podstawowym warunkiem jest, aby sportowcy tacy nie świadczyli swych usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i to w zakresie czynności, jakie wykonywali w ramach stosunku pracy w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym. W przeciwnym razie musi upłynąć rok od momentu ustania stosunku pracy.
Sposób dokonywania rozliczeń przez sportowców jest dosyć często kwestionowany przez urzędy skarbowe, które zaliczają świadczone przez nich usługi do działalności wykonywanej osobiście, do której nie ma zastosowania podatek liniowy. Aby uznać daną działalność sportowca za pozarolniczą działalność gospodarczą, z czym wiąże się możliwość zastosowania podatku liniowego, muszą zostać spełnione następujące przesłanki: wykonywana przez sportowca działalność musi być działalnością gospodarczą, działalność ta nie może być rolnicza i musi być wykonywana w sposób zorganizowany, ciągły, musi być prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek. Po spełnieniu tych przesłanek o formie opodatkowania nie powinien decydować już urząd skarbowy, a sam podatnik. W tej spornej kwestii wypowiadał się już wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, który zwrócił uwagę, iż po spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek można zastosować podatek liniowy. Ponadto o zorganizowanej formie działalności świadczy chociażby zgłoszenie w ZUS, urzędzie skarbowym czy urzędzie statystycznym.
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość wyboru sposobu opodatkowania do dnia 20 stycznia, powinien on poinformować w tym terminie urząd skarbowy. Należy pamiętać, iż wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania będzie też skutkować w latach następnych, chyba że podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika