Podwójna przynależność klubowa

W związku z zapytaniami, jakie napływają do mojej kancelarii, w dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć kwestię możliwości jednoczesnego reprezentowania przez piłkarza dwóch klubów sportowych. Jak się bowiem okazuje jest całkiem spora grupa rodzimych piłkarzy – obserwacje wskazują głównie na tych występujących w niższych klasach rozgrywkowych – którzy, w celu uzyskania dodatkowego wynagrodzenia, występują w dwóch klubach sportowych jednocześnie (przy czym jeden z tych klubów jest klubem polskim, drugi zaś klubem zza granicy). Nie wszyscy wiedzą jednak, że na przeszkodzie tym ciekawym praktykom stoi PZPN, który w jednej ze swoich uchwał stanowi, iż zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do klubu może nastąpić jedynie w przypadku, gdy nie jest on zgłoszony lub potwierdzony do innego klubu lub jest zwolniony z poprzedniego (§ 26 ust. 2 Uchwały nr II/11 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej). Przytoczony paragraf uchwały Zarządu PZPN nie rozróżnia, w interesującej nas kwestii, klubu polskiego od klubu zagranicznego, dlatego też należy uznać, iż zakres pojęciowy „klubu” obejmuje według uchwały zarówno kluby polskie jak i zagraniczne. Biorąc pod uwagę powyższe, trzeba przyjąć, iż przepis ten kategorycznie zabrania jednoczesnego reprezentowania więcej niż jednego klubu piłkarskiego.
Zawodnik zanim zdecyduje się podpisać kontrakt w klubie sportowym w sytuacji, gdy obowiązuje go już umowa z innym klubem, powinien zapoznać się z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego (w naszej sytuacji nieuprawnionym do gry będzie zawodnik reprezentujący klub sportowy, z którym zawarł umowę w terminie późniejszym) – na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – może zostać udzielona kara dyscyplinarna zarówno samemu zawodnikowi jak i klubowi, którego barwy zawodnik ten reprezentował. Zawodnik może zostać ukarany upomnieniem, naganą, karą pieniężną lub nawet dyskwalifikacją od 1 do 6 miesięcy. Klub natomiast mógłby być ukarany karą pieniężną, walkowerem, zawieszeniem lub w skrajnych przypadkach pozbawieniem licencji (§ 9 ust. 9 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN).

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika