Podwójny trener?

W polskiej koszykówce miał już w przeszłości miejsce przypadek, gdy trener reprezentacji narodowej był jednocześnie trenerem klubowym. Dzisiaj zagadnienie to – dość ciekawe w kontekście powiązań między prawem pracy i prawem sportowym – powraca. W ostatnim czasie pojawiła się bowiem koncepcja, aby na trenera kadry narodowej powołać osobę będącą trenerem drużyny ligowej.
Niejeden z kibiców basketu – idąc tropem nakazu reprezentowania przez zawodnika w jednym sezonie rozgrywkowym barw tylko jednego klubu sportowego (§ 2 ust. 1 Regulaminu zmiany przynależności klubowych i wypożyczeń okresowych oraz przyznawania i pozbawiania licencji okresowych PZKosz) – mógłby zadać pytanie, czy takie łączenie funkcji jest dopuszczalne. Jak mi wiadomo wątpliwość taka rzeczywiście się pojawia. Dlatego też trzeba wskazać, iż żaden z przepisów ustanowionych przez Polski Związek Koszykówki nie zabrania takiego rozwiązania. Podobnie, ustawa o sporcie kwalifikowanym w wymiarze sportowym, jak i Kodeks pracy w zakresie prawa pracy, nie zabraniają zawierania więcej niż jednego stosunku pracy. Kodeks pracy wprowadza co prawda pewne ograniczenia co do czasu pracy (według art. 129 § 1 czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy), jednak zasady te dotyczą pracy u jednego pracodawcy. Natomiast, praca u kilku pracodawców – bez zachowania ustawowych przerw od pracy – jest wyłączną decyzją pracownika, a posługując się terminologią prawniczą, jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.
Podsumowując trzeba z całą stanowczością stwierdzić, iż nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby jedna osoba pełniła jednocześnie funkcję szkoleniowca reprezentacji narodowej oraz trenera klubu biorącego udział w rozgrywkach ligowych. Oczywistym jest jednak, iż – ze względu na ogólne warunki współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą – konieczna jest pewna akceptacja podjęcia przez pracownika stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika