Polski Komitet Olimpijski w strukturze polskiego sportu

W Polsce aż trzy instytucje centralne odpowiadają za funkcjonowanie i wyniki polskiego sportu. Są to: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Polska Konfederacja Sportu i Polski Komitet Olimpijski. Często podkreśla się konieczność zmian w obszarze zarządzania sportem na szczeblu centralnym. Istniejące instytucje publiczne dublują bowiem swoje kompetencje i zrzucają na siebie odpowiedzialność za kiepskie wyniki polskich sportowców. Przykładowo, struktura PKSport jest niemal identyczna ze strukturą MENiS, podobny jest także ich zakres działań. W związku z tym, że w ostatnim tygodniu wybrany został nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dzisiaj skoncentruję się na PKOl oraz Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Nowe władze zapowiadają wiele zmian, szczególnie w kwestiach związanych z poszukiwaniem sponsorów i ustaleniem zakresu działań Komitetu w związku z przygotowaniami do olimpiad.
PKOl powołała ustawa o kulturze fizycznej. Stanowi on związek stowarzyszeń i innych osób prawnych. Powołany został w celu zapewnienia udziału reprezentacji kraju w igrzyskach olimpijskich, promowania zasad olimpizmu oraz reprezentowania polskiego sportu na arenie międzynarodowej. Najważniejszą kompetencją PKOl, zastrzeżoną tylko dla narodowych komitetów olimpijskich, jest ustalanie składu reprezentacji na igrzyska olimpijskie. Wytypowani zawodnicy muszą być jeszcze zaakceptowani przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Zakres zadań komitetów olimpijskich jest zróżnicowany w zależności od kraju. Są państwa, w których to właśnie komitetom w całości powierzono odpowiedzialność za sport. W Polsce w zasadzie skupia się on na promocji ruchu olimpijskiego oraz organizuje udział polskiej reprezentacji na olimpiadzie. W celu ustabilizowania własnej sytuacji finansowej PKOl utworzył także fundację olimpijską, która szuka sponsorów na pokrycie kosztów związanych z olimpijskimi występami reprezentacji.
PKOl jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. MKOl powstał w 1894 roku, jest on najwyższą władzą ruchu Olimpijskiego. Art. 11 Karty Olimpijskiej stanowi, że Igrzyska Olimpijskie są własnością MKOl. Organizacja ta posiada wszystkie prawa związane z olimpiadami. MKOl, podobnie jak większość organizacji międzynarodowych, jest pozarządową, niekomercyjną osobą prawną działającą na podstawie prawa szwajcarskiego. Władzami Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego są: Prezydent, Komitet Wykonawczy i Sesje, czyli generalne posiedzenia członków MKOl.
Jakiekolwiek zmiany w strukturze zarządzania polskim sportem nie mogą oczywiście zakładać likwidacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Konsekwencją takiego ruchu byłoby wykluczenie z możliwości uczestnictwa w olimpiadach. Podjęte będą jednak kroki, które sprecyzują odpowiedzialność PKSport, MENiS oraz PKOl. W ostatnim czasie popularność zdobywa koncepcja połączenia PKSport i pionu sportowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i utworzenia na ich bazie nowego organu – Centralnego Urzędu Sportu.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika