Polski Związek Motorowy i Międzynarodowa Federacja Motocyklowa

W dzisiejszym numerze kontynuuję temat związany z Polskim Związkiem Motorowym (PZM) i Międzynarodową Federacją Motocyklową (FIM).
FIM jest międzynarodowym podmiotem zrzeszającym organizacje z całego świata, zajmujące się motoryzacją i sportem motorowym. Do FIM należy m.in. organizacja międzynarodowych zawodów żużlowych, które to jednak uprawnienia przekazała do Benfield Sports International (o czym była mowa w zeszłym tygodniu). FIM jest stowarzyszeniem powstałym na podstawie prawa szwajcarskiego, wpisana jest w szwajcarskim rejestrze stowarzyszeń, również wszystkich kwestiach prawnych związanych z działalnością Międzynarodowej Federacji Motocyklowej stosowane jest prawo szwajcarskie.
FIM powstało w roku 1904 jako odpowiedź na spory powstałe po międzynarodowych wyścigach we Francji. Owe nieporozumienia dotyczyły sposobu ustalania warunków wyścigów oraz metod ustalania ich wyników.
Z polskich organizacji do FIM należy Polski Związek Motorowy. PZM istnieje od roku 1950 i powstał z połączenia Polskiego Związku Motocyklowego oraz Automobilklubu Polski. Polski Związek Motorowy jest także członkiem innych organizacji międzynarodowych, np. Międzynarodowej Federacji Samochodowej, Europejskiej Unii Motocyklowej. Związek należy również do Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
PZM działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach z 1989 r. i jest w rzeczywistości związkiem wielu stowarzyszeń. Rolą Związku jest m.in. koordynacja ich pracy, reprezentowanie ich na zewnątrz i organizacja większych imprez sportowych, również żużlowych.
Ustawa o stowarzyszeniach nakłada na każde stowarzyszenie obowiązek posiadania pewnych władz, tj. walnego zebrania członków, zarządu i organu kontroli wewnętrznej. W PZM są to odpowiednio: Zjazd Krajowy, Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna i Trybunał Związku. Statut PZM przewiduje dwa rodzaje członkostwa – rzeczywiste i wspierające. Na członków rzeczywistych nałożone są większe obowiązki, ale posiadają oni także znacznie więcej praw, dających im poważne możliwości wpływania na prace Związku. Jako że PZM jest związkiem stowarzyszeń, to należeć do niego mogą tylko osoby prawne.
W okresie transformacji, w związku z odcięciem PZM od państwowych źródeł finansowania, Związek przeżywał poważne problemy finansowe. Aby uzdrowić sytuację, Związek powołał w 1992 r. PZM Holding Sp. z o.o. Jego zadaniem była pomoc w restrukturyzacji podmiotów będących częścią PZM. Obecnie zarządza ona działalnością innych licznych spółek z o.o., w których to spółkach Polski Związek Motorowy ma 100% udziałów. Spółki te zarabiają na siebie i Związek poprzez prowadzenie różnorodnej działalności gospodarczej np. zarządzanie giełdami i komisami samochodowymi, organizację szkoleń dla kierowców.
Polski Związek Motorowy jest podmiotem, który sam wypracowuje sobie dochody i nie jest dofinansowywany z budżetu państwa. Jego struktura wydaje się być przejrzysta, a jasny podział kompetencji przynosi dobre rezultaty. Niemniej jednak, zamieszanie, które powstało niedawno podczas kompletowania przez PZM kadry żużlowców na Drużynowy Puchar Świata (niewiele brakowało, a nie udałoby się zebrać kadry na mistrzostwa), pokazuje, że trudno jest uniknąć pewnego chaosu organizacyjnego i nadal jest wiele do zrobienia.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika