Polski Związek Narciarski

W dzisiejszym artykule przybliżę Państwu pokrótce uregulowania prawne i instytucję zajmującą się narciarstwem. Podmiotem, który jest odpowiedzialny za rozwój i promocję narciarstwa w Polsce jest Polski Związek Narciarski. Podobnie jak inne ogólnopolskie związki sportowe, działa on na podstawie ustawy o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. i ustawie prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. PZN istnieje od 1919 r. Kompetencje i zakres działania Związku są szerokie. Statut nakłada na Związek obowiązek szkolenia zawodników, instruktorów, trenerów, nawiązywania i utrzymywania kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami sportowymi, opracowania planów szkoleniowych, regulaminów i systemu zawodów, itd. W roku 1992 przy PZN powstało Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarskich. Przejęło ono na siebie zadania szkoleniowe ciążące do tej pory na Związku. Stowarzyszanie jest jednostką organizacyjną posiadającą znaczną autonomię, w tym także finansową. Finansowanie swojej działalności pokrywa ze środków własnych.
Władze Polskiego Związku Narciarskiego składają się z Walnego Zjazdu Delegatów, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Związku. Oczywiście, w okresie między zjazdami władzą najwyższą jest Zarząd, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności PZN i działa w jego imieniu w kontaktach z innymi organizacjami. Polski Związek Narciarki należy do FIM, czyli Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. FIM istnieje od 1924 i zrzesza federacje narciarskie na całym świecie. Patronuje każdej dyscyplinie mającej związek z narciarstwem, nawet tak niszowym dyscyplinom jak jazda na nartach na nawierzchniach trawiastych. PZN, jako jeden ze związków będących w strukturze międzynarodowej, ma zadanie popierania każdej dyscypliny zarejestrowanej w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Taką dyscypliną jest także snowborading. Sytuacja ta jest o tyle zastanawiająca, że snowoarding nie leży w gestii PZN.
Jakiś czas temu powstała bowiem samodzielna organizacja – Polski Związek Snowboradu.Najważniejszymi dyscyplinami sportu, za które odpowiada PZN są: narciarstwo klasyczne i narciarstwo alpejskie. Narciarstwo klasyczne to biegi i skoki, na narciarstwo alpejskie składa się m.in. narciarstwo zjazdowe, slalom, slalom gigant. W związku z tym PZN organizuje wiele imprez sportowych, takich jak turnieje skoków narciarskich czy bieg Piastów.
Związek decyduje także o wyborze trenerów kadry, o ich zarobkach i sponsorach. O tych problemach mówiło się nie tak dawno w związku z zatrudnieniem Heinza Kuttina na trenera polskich skoczków, czy zmianą firmy, która wyposaża skoczków w odzież.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika