Postępowanie przygotowawcze w procedurze karnej

Ostatnie dni w świecie sportu zdominowane są przez sędziowską aferę korupcyjną. Fakt wykrycia wielu nieprawidłowości w piłce nożnej jest zasługą wrocławskich prokuratorów. Dlatego też w dzisiejszym numerze przybliżę Państwu formy w jakich działa prokuratura i czynności jakie może podejmować przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Kompetencje policji i prokuratury określa głównie Kodeks postępowania karnego. Po otrzymaniu informacji o popełnieniu przestępstw lub powzięciu podejrzeń o jego popełnieniu, jeżeli zachodzi potrzeba, organy te mogą przeprowadzić postępowanie sprawdzające. Celem tego postępowania jest upewnienie się czy istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Organy ścigania są prawnie zobowiązane do wszczęcia postępowania w razie zaistnienia wysokiego prawdopodobieństwa, że popełnione zostało przestępstwo. Nie musi występować pewność co do popełnienia takiego czynu, gdyż to właśnie postępowanie przygotowawcze ma na celu ustalenie jaki jest rzeczywiście stan faktyczny. Postępowanie przygotowawcze może mieć formę śledztwa lub dochodzenia. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że dochodzenie prowadzone jest w sprawach mniejszej wagi, zagrożonych mniejszą karą. Ponadto dochodzenie jest prowadzone najczęściej przez policję a śledztwo przez prokuraturę. Policja jednak coraz częściej prowadzi większość czynności podejmowanych w śledztwie, a prokuratura występuje tylko jako organ nadzorujący. Postępowanie przygotowawcze rozpoczyna postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. W postanowieniu określa się czyn, który będzie przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną. Postanowienie to stanowi podstawę do podjęcia czynności śledczych. Postępowanie przygotowawcze może być postępowaniem in rem lub in personam. Pierwsze, przynajmniej teoretycznie, wymierzone jest przeciwko konkretnej osobie, ale jego celem jest zdobycie jak największej wiedzy na temat sprawy. Dlatego też w postanowieniu o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia nie wskazuje się zazwyczaj osoby sprawcy. Postępowanie in personam prowadzone jest kiedy organy ścigania mają podejrzenia co do konkretnych osób i podejmują działania przeciwko nim. Po dokładnym zbadaniu sprawy ograny ścigania podejmą decyzję o zakończeniu postępowania. W ciągu 14 dni od daty wydania postanowienia albo od otrzymania aktu oskarżenia sporządzonego przez Policję w dochodzeniu, prokurator sporządza akt oskarżenia lub zatwierdza akt oskarżenia sporządzony przez policję w dochodzeniu. Akt oskarżenia jest wnoszony do sądu. Może także sam wydać postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia. Prokurator może również wystąpić o warunkowe umorzenie postępowania albo o umorzenie z uwagi na niepoczytalność sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego. Po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu rozpoczyna się postępowanie sądowe. Po zakończeniu postępowania sądowego, w razie prawomocnego skazania, rozpoczyna się postępowanie wykonawcze. Osoba, przeciwko której policja lub prokuratura podejmuje działania w postępowaniu przygotowawczym jest „podejrzanym”, osoba, przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia nazywana jest „oskarżonym”, a ta, którą skazano prawomocnym wyrokiem sądu jest „skazanym”.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika