Postępowanie przyspieszone

Od dnia 12 marca obowiązuje znowelizowany kodeks karny, wprowadzający postępowanie przyspieszone. Postępowanie takie toczone jest w stosunku do sprawcy czynu zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, w tym o charakterze chuligańskim, tylko w przypadku, gdy został on ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i został przekazany do dyspozycji sądu w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania. W takiej sytuacji sąd powinien w ciągu 24 godzin od przekazania wydać wyrok, jednakże nieprzekraczający dwóch lat więzienia.
W celu określenia kręgu podmiotów, które mogą zostać przekazane do dyspozycji sądów 24-godzinnych należy zdefiniować pojęcie występku o charakterze chuligańskim. Jest to bowiem występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo oczywiście z błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. Oznacza to, iż chuligani stadionowi jak najbardziej będą pociągani do odpowiedzialności przed sądami 24-godzinnymi.
Ponadto, poza wykroczeniami o charakterze chuligańskim, do odpowiedzialności w trybie przyspieszonym mogą zostać pociągnięci również pseudo-kibice, którzy dopuścili się przestępstw bójki czy pobicia z użyciem narzędzia niebezpiecznego. Jak widać zakres działania sądów 24-godzinnych jest bardzo szeroki, co w połączeniu z niedawno zaostrzonymi regułami odpowiedzialności w przypadku chuliganów stadionowych, może dać wymierne efekty.
Należy jednakże pamiętać, iż sprawa nie może zostać skierowana do postępowania przyspieszonego między innymi w przypadku, gdy osobą podejrzaną jest nieletni, głuchy, niemy, niewidomy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, co do jego poczytalności, jeżeli czyn został popełniony przez dorosłego wspólnie z nieletnim, czy w przypadku, gdy jeden czyn podejrzanego narusza kilka przepisów ustawy karnej i choćby jeden z nich wymaga prowadzenia śledztwa.
Termin 48 godzin liczy się od momentu zatrzymania osoby podejrzanej przez Policję. Sprawy takie rozstrzygane są przez sądy rejonowe, a oskarżony może korzystać z obrońcy spośród adwokatów pełniących dyżur przy sądzie rejonowym, albo spośród innych adwokatów.
Sąd w postępowaniu przyspieszonym może orzec karę w wysokości do dwóch lat pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności orzeczona za przestępstwo o charakterze chuligańskim może zostać warunkowo zawieszona tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach; innych kar nie można warunkowo zawiesić. W przypadku skazania za przestępstwo o charakterze chuligańskim sąd ma obowiązek orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub organizacji społecznej.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika