Poszkodowani żużlowcy

Jak wiadomo kibicom speedwaya, powtarzając za art.. 751 Regulaminu Sportu Żużlowego, warunkiem przyjęcia klubu do rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski jest posiadanie licencji PZM, przyznawanej na podstawie Uchwały ZG PZM z dnia 24 września 2005 r., a jeżeli licencja ta nie zostanie klubowi wydana, o składzie ekstraligi zadecyduje GKSŻ. Decyzja ta wymaga zatwierdzenia przez Prezydium ZG PZM. Jednym z warunków wydania klubowi sportowemu licencji jest m.in. niezaleganie ze zobowiązaniami w stosunku do zawodników. Między innymi na tej podstawie licencję na przyjęcie klubu do rozgrywek o DMP w sezonie roku 2006 nie otrzymało Wybrzeże Gdańsk.
W ostatnim czasie kilku spośród żużlowców, którzy w ubiegłym roku reprezentowali drużynę Wybrzeża żaliło się w mediach, iż przepis dotyczący nieprzyznania licencji klubowi za nieuregulowane zobowiązania godzi w ich interesy. Jak się bowiem okazuje, zawodnicy ci mieli wolę umownego przedłużenie terminu spłaty klubowych zobowiązań. Prawo nie stanowi w tej kwestii żadnych przeszkód, a decyzja pozostawiona jest zainteresowanym stronom. Żużlowcy mogli się więc porozumieć z klubem w kwestii przesunięcia terminu spłaty długu. W obecnej sytuacji dotychczasowy klub żużlowy z Gdańska praktycznie przestał funkcjonować, nie bierze udziału w rozgrywkach ligowych i nie przynosi zysków niezbędnych do pokrycia zobowiązań wobec zawodników. Tym samym wypłata należnych zawodnikom kwot jest bardzo utrudniona. Dodatkowo żużlowcy podnosili przy tym fakt, że nieprzyznanie klubowi licencji utrudniło im znalezienie zatrudnienia (część z nich chciała dalej reprezentować Wybrzeże). Okazuje się więc, że omawiane kryterium przyznawania licencji – choć w zamierzeniu dobre i sprawiedliwe – w rzeczywistości przynosi często odwrotny od zamierzonego skutek. Warto by w związku z tym zastanowić się nad jego doprecyzowaniem czy zmianą.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika