Prawa i obowiązki zawodnika

Jak wspomniałem w poprzednim artykule, status zawodnika i forma umowy wpływają na jego prawa i obowiązki. Bycie zawodnikiem-amatorem nie przynosi zazwyczaj poważnych dochodów, jednak zawodnik taki ma znacznie więcej swobody aniżeli profesjonalista, czy też szerzej – nieamator.
Amator może być zwolniony z wielu uciążliwych obowiązków, jak np. obowiązkowe badania czy wyjazdy na zgrupowania. Najważniejszym przywilejem takiego zawodnika jest to, że znacznie łatwiej jest mu zmienić klub niż osobom, dla których sport stanowi podstawowe źródło utrzymania. Takie uregulowanie statusu amatora wynika z faktu, że uprawianie sportu jest dla niego działalnością dodatkową, więc nie obarcza się go wieloma obowiązkami, z drugiej jednak strony posiada on ograniczone przywileje.Na pół-profesjonalistów i profesjonalistów nałożone są liczne ograniczenia, ale umowy, które podpisują mogą dać im mocną pozycję wobec klubu. Są to umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne. Umowy o pracę są dla zawodników korzystniejsze o tyle, że wiele z ich postanowień nie można zmieniać, gdyż są gwarantowane przez prawo pracy. Ponadto w przypadku rozwiązania umowy, zawodnik zostaje wyposażony w liczne uprawniania. Na plus przemawia także to, że w razie sporów między pracownikiem a pracodawcą, sąd pracy z reguły większą ochronę prawną roztacza nad pracownikiem.
Umowy cywilnoprawne dają za to stronom znaczną elastyczność i pozwalają na swobodne uregulowanie stosunków między nimi, zgodnie z intencją stron. Przy tworzeniu umów cywilnoprawnych istnieje jednak niebezpieczeństwo takiego jej skonstruowania, że w konsekwencji będzie ona bardzo niekorzystna dla jednej ze stron. Praktyka wskazuje, iż stroną poszkodowaną jest zawodnik.
Niektóre związki, np. PZPN wprowadziły wzory umów między zawodnikiem a klubem, tzn. kontrakty o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Umowy te nie likwidują jednak możliwości wprowadzenia do kontraktu klauzul dodatkowych. Każdy z kontraktów powinien być w zasadzie pisany i negocjowany odrębnie. W Polsce umowy są często nieprecyzyjne i prezentują bardzo niski poziom prawny. Sytuacja ta powoli się poprawia w przypadku znanych i dobrze zarabiających sportowców. Wciąż jednak dużo brakuje nam do krajów Europy zachodniej i USA, gdzie umowy najlepszych sportowców są przygotowane przez profesjonalistów, same zaś mają znaczne objętości. Poza kwestią wynagrodzenia zasadniczego i premii dla zawodników, regulują one czas trwania umowy; sposoby i możliwości przedwczesnego wypowiedzenia z winy którejś ze stron; dokładnie wymieniają prawa i obowiązki zawodników; opisują tematykę zakwaterowania, dojazdów na treningi, wyposażenia w sprzęt sportowy. Nie może w nich także zabraknąć postanowień dotyczących ubezpieczenia zawodnika, zapewnienia opieki medycznej i odnowy biologicznej czy odpowiedniej diety. Standardem jest umieszczanie w kontraktach zawodniczych także punktów poświęconych współpracy zawodnika ze sponsorami, wykorzystywania jego wizerunku i sposobów na kontakty z mediami.

 

Pobierz: Prawa i obowiązki zawodnika na wypadek jego śmierci [.pdf]

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika