Prawa telewizyjne do zawodów żużlowej ekstraligi

Zgromadzenie Wspólników Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o., w skład którego wchodzą wszystkie kluby żużlowe ekstraligi, nie wyraziło prezesowi zarządu spółki zgody na przejęcie od Polskiego Związku Motorowego umowy zawartej przez związek z telewizją Polsat. Tym samym, kibice pozbawieni zostali możliwości obserwowania rozgrywek polskiej ligi żużla na antenie wspomnianej telewizji. Jak twierdzi prezes spółki: „Ekstraliga Żużlowa nigdy nie była stroną umowy z Polsatem”.
Wielu kibiców zadaje sobie w związku z tym pytanie, na jakiej podstawie telewizja Polsat rości sobie prawo do transmisji ze spotkań ligowych Ekstraligi w sezonie roku 2007. Odpowiedzi udziela podpisana w dniu 21.02.2007 r. umowa zawarta pomiędzy Ekstraligą Żużlową spółką z o.o. a Polskim Związkiem Motorowym o przejęciu praw do organizacji rozgrywek w ekstralidze żużlowej. Paragraf 13 tejże umowy stanowi, iż Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów zawartych przez PZM, a dotyczących rozgrywek ekstraligi.
Umowa zawarta pomiędzy Ekstraligą Żużlową spółką z o.o. a Polskim Związkiem Motorowym podpisana została na mocy art. 15 ust. 7 ustawy o sporcie kwalifikowanym. Umowa ta zawiera postanowienia gwarantujące Polskiemu Związkowi Motorowemu reprezentowanie dyscypliny w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, realizację zadań związanych z właściwym przygotowaniem reprezentacji kraju do udziału w zawodach międzynarodowych, prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, a także udział w przychodach związanych z zarządzaniem ligą zawodową. Inne zagadnienia związane z zarządzaniem rozgrywkami ligowymi (w tym kwestie rozporządzania prawami do transmisji telewizyjnych) mogą – zgodnie ze wskazaną ustawą – przejść na Ekstraligę Żużlową spółkę z o.o.
Od strony cywilnoprawnej, omawiane działanie pomiędzy podmiotami podpada pod uregulowania dotyczące przelewu wierzytelności. Jak wynika bowiem z art. 509 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
Bardzo istotną kwestią w omawianym przez nas przypadku nie jest jednak teoretyczna kwalifikacja czynności prawnej, lecz praktyczna realizacja zobowiązań ciążących na obu podmiotach. Powstaje bowiem zasadnicze pytanie o możliwość przekazania przez Ekstraligę Żużlową sp. z o.o. praw do transmisji meczów żużlowych innemu – trzeciemu podmiotowi.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika