Prawo do wizerunku sportowców

Wielu z Państwa ma wątpliwości dotyczące możliwości publikowania w gazetach, magazynach lub na swoich stronach internetowych zdjęć sportowców. Zasadą ogólną ustanowioną przez polskie prawo jest ochrona dóbr osobistych, jednym z których jest prawo do wizerunku, co oznacza, że chcąc dokonywać jego publikacji wymagana jest zgoda osoby, której to dotyczy. W przypadku osób powszechnie znanych, jakimi są sportowcy, wizerunki wykonane w związku z pełnieniem przez te osoby funkcji zawodowych (a więc np. w przypadku sportowców podczas meczu) mogą być rozpowszechniane bez uzyskania takiej zgody.
Odrębnym problemem są prawa osoby, która wykonała fotografię. Fotografia jest traktowana przez prawo jako utwór, a więc rodzaj dobra niematerialnego, mającego określoną wartość majątkową, zaś jej autor, jako twórca mogący swobodnie dysponować stworzonym przez siebie utworem oraz mogący czerpać z tego tytułu określone korzyści, w tym majątkowe. Jeśli autorem zdjęcia, które ma być umieszczone na stronie internetowej lub w gazecie, jest osoba prywata, to wydawca gazety lub twórca strony internetowej musi uzyskać zgodę fotografa na takie postępowanie. Odbywa się to poprzez zawarcie tzw. umowy licencyjnej, w której fotograf zezwala na umieszczenie zrobionego przez siebie zdjęcia w konkretnej publikacji.
Inaczej jest w przypadku fotografa-profesjonalisty; nie jest on uprawniony do swobodnego rozporządzania swoim utworem. Zazwyczaj bowiem, a w przypadku umowy o pracę automatycznie, tzw. prawa majątkowe autorskie do jego fotografii, w tym właśnie prawo do rozporządzania, przechodzi na redakcję z którą współpracował. Jeśli fan mający stronę internetową poświeconą sportowi, chciałby opublikować zdjęcie sportowca, musiałby prosić o zgodę i zawierać umowę licencyjną nie z fotoreporterem, ale z redakcją, której przysługują prawa autorskie. Czasem jednak prawo przewiduje wyjątki od tych rygorystycznych uregulowań i pozwala na korzystanie z cudzych utworów bez wiedzy twórcy i bez zawierania z nim umowy licencyjnej. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy dana fotografia, uzyskana z powszechnie dostępnych źródeł (z gazety lub komercyjnego portalu internetowego) przeznaczana jest przez konkretną osobę dla celów prywatnych (np. poprzez umieszczenie jej jako tapety na ekranie komputera).
Drugą możliwością wykorzystania zdjęcia bez zgody twórcy jest rozpowszechnianie w celach informacyjnych aktualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich. W praktyce oznacza to dopuszczalność umieszczenia np. na stronie internetowej aktualnej fotografii prasowej zaczerpniętej z opublikowanego źródła, np. gazety. Jednakże działanie takie podlega pewnym ograniczeniom: po pierwsze, zdjęcie musi być aktualne (a więc z całą pewnością wykluczone jest umieszczanie w ten sposób zdjęć archiwalnych). Po drugie, wykorzystywanemu zdjęciu musi towarzyszyć informacja o źródle, z którego zostało zaczerpnięte. Po trzecie, za wykorzystanie takiego zdjęcia trzeba jednak zapłacić, za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, której członkiem jest autor zdjęcia, czy redakcja.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika