Prawo odstąpienia a odstępne

W okresie zwiększonego ruchu transferowego kluby sportowe dążą do podpisywania z przyszłymi zawodnikami jak najkorzystniejszych kontraktów sportowych. Często, po otwarciu okna transferowego, intratne umowy zawierane są jak najwcześniej, z obawy przed dużą konkurencją ze strony innych klubów, które mogą zaproponować koszykarzowi korzystniejsze warunki.
Niejednokrotnie jednak dochodzi do takich sytuacji, w których zawodnik mający podpisany kontrakt sportowy z danym klubem np. nie stawia się do klubu. Takie zachowania przyszłych zawodników powodują niepewność klubu sportowego co do ostatecznego sfinalizowania umowy. Mając na uwadze powyższe sytuacje chciałbym zwrócić uwagę na instytucję umownego prawa odstąpienia i odstępnego. Umowne prawo odstąpienia jest instytucją prawną umożliwiającą dokonanie w umowie odpowiedniego zastrzeżenia, iż w ciągu oznaczonego terminu jednej lub obu stronom będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy. Taka umowa uważana jest wówczas za niezawartą, świadczenie stron ulega zwrotowi a za świadczone usługi należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Natomiast zastrzeżenie w umowie odstępnego daje jednej lub obu stronom możliwość odstąpienia od umowy za zapłatą określonej sumy pieniężnej. Należy pamiętać, iż oświadczenie o odstąpieniu jest tylko wtedy skuteczne, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.
Reasumując pragnę zwrócić uwagę, iż zawieranie w umowach tego typu klauzul jest bardzo korzystnym i łatwym sposobem późniejszego rozwiązania zawartego kontraktu sportowego.

TOMASZ DAUERMAN

* Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w zagadnieniach sportowych. Ewentualne pytania proszę kierować na adres: info@dauerman.com.pl, tel. (+71) 79 47 784, fax (+71) 79 47 785

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika