Przegrana walkowerem

Zakres pojęciowy instytucji walkowera w rozgrywkach DBE został ustanowiony przez wyznaczenie 8 różnych sytuacji, które opisano w § 7 ust. 1 Regulaminu rozgrywek PLK S.A. I tak, zawody zweryfikowane zostaną jako walkower, jeżeli drużyna: bez stosownego usprawiedliwienia nie stawia się na miejsce zawodów, spóźnia się na zawody powyżej 15 minut lub nie chce rozpocząć spotkania; jako gospodarz zawodów nie zapewnia na 15 minut przed ich rozpoczęciem dwóch niezniszczonych piłek do koszykówki; w czasie15 minut po wyznaczonym terminie rozpoczęcia spotkania nie jest w stanie wystawić 5 zawodników gotowych do gry; schodzi z boiska przed regulaminowym zakończeniem spotkania lub odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego głównego, aby podjęła grę; rozegrała spotkanie mając w swoim składzie zawodnika (zawodników) nieuprawnionego do gry; jako gospodarz, w ocenie komisarza technicznego, a przypadku jego nieobecności – sędziego głównego zawodów, nie zapewnia bezpieczeństwa przed i w czasie rozgrywania spotkania; nie spowoduje zejścia z boiska zawodnika lub trenera tej drużyny, ukaranego faulem dyskwalifikującym; została zawieszona w swoich prawach związanych z rozgrywkami.
Mimo zaistnienia przesłanek do orzeczenia walkowera, można odstąpić od tego w razie wystąpienia istotnych okoliczności usprawiedliwiających. W takich przypadkach decyzję podejmuje Główny Komisarz Ligi (§ 7 ust. 3 Regulaminu rozgrywek PLK S.A.).
Działacze mogą wykorzystywać możliwość usprawiedliwienia nieobecności graczy na meczu zwolnieniami lekarskimi, jednakże sposobność ta została w znacznym stopniu ograniczona poprzez regulacje zawarte w Regulaminie rozgrywek PLK S.A.. § 7 ust. 2 wymienionego Regulaminu stanowi, iż zaświadczenie lekarskie o niezdolności kilku zawodników danej drużyny do gry nie stanowi automatycznie usprawiedliwienia nieobecności drużyny na zawodach. Decyzję w sprawie uznania nieobecności na zawodach za usprawiedliwioną podejmuje Główny Komisarz Ligi.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika