Przekształcanie klubów w SSA

Jak powszechnie wiadomo kluby PLK działające w formie stowarzyszeń zostały zobowiązane przez Radę Nadzorczą PLK do przekształcenia się do dnia 31.12.2005 r. w sportowe spółki akcyjne pod rygorem utraty licencji, a tym samym prawa do udziału w rozgrywkach organizowanych przez PLK. Niestety uchwała rady nadzorczej PLK zawiera istotny błąd prawny, gdyż polskie prawo, nie przewiduje możliwości przekształcenia się stowarzyszeń w spółki akcyjne. Tym samym uchwała rady nadzorczej PLK jest prawnie niewykonalna.
Pomocna PLK w osiągnięciu celu wynikającego z uchwały rady nadzorczej okazała się nowa ustawa o sporcie kwalifikowanym, która weszła w życie 01.09.2005 r. Art. 79 stanowi, iż kluby sportowe, które nie są spółkami akcyjnymi, a które uzyskały zgodę Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu na czasowy udział w lidze zawodowej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o kulturze fizycznej, zachowują to uprawnienie, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2005 r. Zgodnie z tym przepisem dotychczas uczestniczące w rozgrywkach kluby ze Zgorzelca, Koszalina i Bydgoszczy muszą zostać zastąpione do końca 2005 r. przez SSA.
W innej sytuacji znajdują się kluby z Kołobrzegu i Świecia. Do nich nie stosuje się art. 79, gdyż wcześniej nie uzyskały zgody Prezesa PKS na czasowy udział w rozgrywkach ligi zawodowej. Rozwiązaniem dla tych klubów jest uzyskanie czasowej zgody na udział w lidze zawodowej, którą ustawa przewiduje w art. 15 ust. 5. Zgody takiej, na wniosek PzKosz, może udzielić minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu. Ustawa o sporcie kwalifikowanym przewiduje, że sportowa spółka akcyjna przystępująca do rozgrywek w miejsce stowarzyszenia przejmuje wszystkie prawa majątkowe i niemajątkowe związane ze współzawodnictwem sportowym.
Niestety na podstawie tego przepisu sportowa spółka akcyjna nie stanie się automatycznie stroną umów z zawodnikami, sponsorami, pracownikami itd. Do przejęcia tych praw potrzebne będzie zawieranie odrębnych porozumień z tymi podmiotami, co może rodzić wiele skomplikowanych problemów prawnych.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika