Raje podatkowe dla sportowców

Z początkiem każdego roku kalendarzowego polski prawodawca raz za razem wprowadza zmiany w prawie podatkowym. I choć od dłuższego już czasu zapowiadane są gruntowne reformy systemu podatkowego, podejmowane działania wciąż nie spełniają oczekiwań społeczeństwa. Krytyka formułowana przez opinię publiczną ukierunkowana jest szczególnie na wysokość stawek podatku dochodowego.
Najlepsi sportowcy świata – w tym coraz częściej Polacy – zarabiający olbrzymie sumy pieniędzy, w wielu przypadkach przenoszą się ze swoich macierzystych krajów do innych, będących tzw. rajami podatkowymi. Terminem tym – na który nie ma definicji ustawowej - określane są państwa, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne. Raje podatkowe – zwane też oazami podatkowymi, azylami podatkowymi lub strefami off shore - są wykorzystywane przez przedsiębiorców, w tym także przez bogatych sportowców, do transferowania zysków i unikania płacenia podatków w krajach macierzystych. Są to bowiem kraje lub terytoria oferujące korzystne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej lub lokowania kapitału w postaci zwolnienia z podatków dochodowych albo udzielające ulg podatkowych w tych podatkach. Jak wspomniałem, niektóre raje podatkowe, np. Bahrajn, Vanautu, Kajmany, Wyspy Bahama, nie opodatkowują dochodów w ogóle. Inne z kolei, jak np. wyspy Man i Madera nakładają bardzo niskie podatki.
Polski Minister Finansów wydał w dniu 16 maja 2005 r. rozporządzenie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Treść rozporządzenia to lista 40 krajów będących „szkodliwą konkurencją podatkową”.
Preferencje podatkowe dotyczą rezydentów raju podatkowego tj. spółek, które mają zarejestrowaną w nim siedzibę, a także osób fizycznych zamieszkujących lub tylko formalnie tam zameldowanych. Sportowcy, którzy starają się nie popaść w obowiązek płacenia podatków od dochodów w kraju ojczystym, gdyż podatki są w nim bardzo wysokie, zamieszkują lub formalnie tylko meldują się w krajach będących oazami podatkowymi. Stają się oni w ten sposób rezydentami tych krajów i płacą tam podatek od swoich dochodów osobistych. Wzrost liczby bardzo dobrze zarabiających polskich sportowców będzie prawdopodobnie wpływał – o czym coraz częściej się słyszy – na omawianą emigrację podatkową. I choć wprowadzenie 19% podatku CIT w Polsce zmniejszyło wśród działających w naszym kraju przedsiębiorców motywację do zakładania przedsiębiorstw off shore, to jednak w dalszym ciągu nie pomyślano w tym zakresie o osobach fizycznych.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika