Samozatrudnienie trenerów w 2007 roku

W zakresie prowadzonej przez trenerów sportowych działalności, określonej w PKD jako działalności związanej ze sportem, pozostałej, często wykorzystywaną instytucją jest instytucja samozatrudnienia. Do dnia 31 grudnia 2006 roku przepisy definiujące pojęcie działalności gospodarczej a tym samym kwestię samozatrudnienia nie powodowały większych niejasności w ich stosowaniu. Były korzystne głównie ze względów podatkowych nie tylko dla samych trenerów lecz również dla zatrudniających ich klubów sportowych.
Od dnia 1 stycznia 2007 obowiązuje nowa definicja pojęcia działalności gospodarczej. Oznacza ona działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na pobieraniu pożytków z rzeczy oraz z wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we wlanym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Dokonując interpretacji a contrario należy wnioskować, iż działalnością gospodarczą nie będzie działalność spełniająca następujące warunki: w przypadku, gdy wszelka odpowiedzialność wobec osób trzecich, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, za ich rezultat oraz wykonywanie ponosi zlecający wykonanie tych czynności; gdy są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, jak również w przypadku, gdy wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
Powyższe kryteria są bardzo nieostre i mogą prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych. Należy jednakże pamiętać, iż osoba będąca na samozatrudnieniu nie może wykonywać pracy w siedzibie pracodawcy i pod jego kierownictwem, nie może korzystać z jego infrastruktury, musi ponosić odpowiedzialność za wykonywane czynności wobec osób trzecich jak również powinna ponosić ryzyko gospodarcze związane z wykonywaną działalnością.
Rozważając podstawy prawne zatrudniania trenerów przez kluby sportowe należy wziąć pod uwagę umowę o pracę jak również umowę nienazwaną określoną w art. 750 Kodeksu cywilnego. Umowa o pracę nie może być zakwalifikowana jako umowa łącząca samozatrudnionego z klubem sportowym. Jedyną podstawą prawną w tym wypadku może być umowa cywilnoprawna, jednakże jej sformułowania powinny wyraźnie wskazywać, iż jest to działalność w ramach samozatrudnienia, np. między innymi poprzez wskazanie kwestii odpowiedzialności. Istotną przesłanką przemawiająca za tym, iż działalność konkretnego trenera sportowego należy zakwalifikować jako działalność gospodarczą będzie fakt świadczenia przez niego usług również na rzecz innych podmiotów, np. usług reklamowych czy trenerskich. Pamiętać należy, iż zakwestionowanie samozatrudnienia spowoduje konieczność zapłaty podatku wg skali 19, 30, 40 % zamiast 19 % podatku liniowego, konieczność zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami ustawowymi, zapłat zaległości w składkach ZUS jak również wystąpienie sankcji określonych w kodeksie karnym skarbowym.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika