Składanie oświadczeń woli

W ostatnich miesiącach kibiców sportów zimowych zajmował spór między PZN a Edim Federerem, menadżerem PZN. Wydaje się, że wreszcie osiągnięto kompromis, a tym samy konflikt został zażegnany. Przedmiotem niezgody była słynna notatka z września 2004 r., której sens strony odmiennie interpretowały. Jej postanowienia zakładały przedłużenie kontraktu menedżerskiego z Austriakiem do 2006 r. PZN twierdził jednak, że jest to nic nie znacząca notatka, będąca co najwyżej punktem wyjścia do dalszych negocjacji. Tymczasem wg Federera był to prawnie wiążący aneks do umowy.
W związku z tym rodzi się pytanie, kiedy mamy do czynienia z zawarciem umowy (zgodne oświadczenia woli stron) i jakie mogą być jej formy. Umowa zostaje zawarta, kiedy strony osiągną porozumienie co do jej postanowień i złożą zgodne oświadczenie woli. Oświadczenie woli rozpoczyna się w umyśle osoby, która je składa. Aby wywołać jakikolwiek skutek konieczne jest wyrażenie woli w postaci zewnętrznych działań, z których wynika decyzja osiągnięcia określonego efektu. Sposób wyrażania woli jest w zasadzie dowolny. Art. 60 kodeksu cywilnego stanowi, że „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonywującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, która ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (oświadczenie woli)”.
W powszechnej opinii umowa musi mieć charakter pisemny. Rzeczywiście, forma taka jest zalecana, ale porozumienie stron może mieć również charakter ustny. W takim przypadku strony wrażają swoją wolę w postaci słów, gestów, itp. Jeśli umowa jest sporządzona na piśmie, powinno się w niej zawrzeć co najmniej istotne postanowienia (np. cena i przedmiot świadczenia), a wolę związania się umową objawia się poprzez złożenie podpisów. Sporządzenie umowy w formie pisemnej jest o tyle korzystne, że przyczynia się do większej przejrzystości i pomaga uniknąć wielu sporów związanych z odmiennym rozumieniem przedmiotu umowy. Zdarza się, że prawo wymaga, aby porozumienia miały formę pisemną szczególną, np. formę notarialną lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Ma to m.in. miejsce np. w obrocie nieruchomościami. Szczególna forma umowy pisemnej jest jednak rzadkością. W większości przypadków wystarczy zwyczajne zapisanie istotnych postanowień umowy i podpisanie ich przez strony.
Podczas konfliktu między PZN a Federerem, Związek zarzucał menedżerowi, że ten niejako zmusił ich do podpisania aneksu do umowy. W takich przypadkach może mieć miejsce wadliwe złożenie oświadczenia woli, co skutkuje nieważnością umowy. Ten temat poruszę za tydzień.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika