Skutki prawne przerwy w uprawianiu sportu przez piłkarza

W związku z licznymi pytaniami zadawanymi przez czytelników w dzisiejszym artykule omówię skutki prawne spowodowane przerwą w grze piłkarza. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy zawodnik pozostaje bez umowy z jakimkolwiek klubem i nie uczestniczy w żadnych rozgrywkach piłkarskich. Z takimi przypadkami częściej mamy do czynienia na niższych szczeblach rozgrywkowych wśród zawodników amatorów, aniżeli profesjonalistów. Wynika to bez wątpienia z faktu, iż gra w piłkę nożną nie stanowi dla nich źródła utrzymania. Zawodnik, który pozostaje bez angażu w klubie i przez okres 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą, może podpisać kartę zawodnika do innego klubu, załączając pisemne potwierdzenie tego faktu przez macierzysty związek piłki nożnej. Sytuację taką reguluje § 28 ust. 3 uchwały nr II/11 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN zmieniającej uchwałę Zarządu PZPN z dnia 29 czerwca 1992 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zmian przynależności klubowej. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy klub pozyskujący takiego zawodnika poza obowiązkiem zgłoszenia go w właściwym związku piłki nożnej i przesłania podpisanej przez zawodnika karty zawodnika (deklaracji gry amatora) oraz ewentualnie spełnienia innych wymogów względem związku nie ma żadnych zobowiązań wobec „byłego” klubu? Otóż nie zawsze. Na klubie przejmującym może bowiem ciążyć obowiązek uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. Zgodnie z § 28 ust. 4 ww. uchwały klub pozyskujący zawodnika, który nie ukończył 23 roku życia jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu nawet w przypadku, gdy przez ostatnie 12 miesięcy nie uczestniczył on w żadnych rozgrywkach piłkarskich. Ustęp 5 tegoż paragrafu rozszerza tę normę także na sytuację, gdy zawodnik rozpoczął grę w nowym klubie jako amator, a następnie podpisał z nim umowę (w tym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej). Klub pozyskujący nie jest jednak zobowiązany do zapłaty całej wysokości ekwiwalentu, ale jego procentowej części określonej zgodnie z proporcją wskazaną w tych przepisach, a uzależnioną od okresu, jaki upłynął od chwili podpisania karty zawodnika w nowym klubie, a zawarciem kontraktu. Obowiązku zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie nie będzie w przypadku pozyskania przez klub zawodnika, który ukończył 23 rok życia. Dodatkowo klub pozyskujący będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia zryczałtowanej opłaty za zawodnika, o której mowa w art. 34 ust. 5 ww. uchwały. Zgodnie z tym przepisem w przypadku, gdy klub pozyskujący nie jest zobowiązany do zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, klubowi odstępującemu zawodnika, który zmienia barwy klubowe po ukończeniu 23 roku życia, ale przed ukończeniem 28 roku życia, przysługiwać będzie opłata ryczałtowa w wysokości uzależnionej od klasy rozgrywkowej, w której występuje I zespół klubu pozyskującego. Do ponoszenia takiej opłaty klub pozyskujący zobowiązany jest także w sytuacji, gdy zawodnikowi wygasła już umowa z poprzednim klubem. Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania, jeżeli zawodnik przez okres 12 miesięcy nie uczestniczył w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub zagranicą.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika