Spółka akcyjna czy sportowa spółka akcyjna?

W ostatnim czasie – w związku z przekształceniami organizacyjno-prawnymi klubów sportowych w ligach zawodowych – wielu działaczy sportowych pyta mnie, czy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem powinni w nazwie swoich klubów używać terminu spółka akcyjna czy sportowa spółka akcyjna. W kwestii tej wskazać należy ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, która w art. 15 ust. 4 w związku z art. 15 ust. 1 wyraźnie stanowi, iż w skład ligi zawodowej w grach zespołowych – utworzonej przez właściwy polski związek sportowy - wchodzą wyłącznie kluby sportowe będące spółkami akcyjnymi. Obowiązująca w tym zakresie ustawa posługuje się więc pojęciem spółki akcyjnej, a nie sportowej spółki akcyjnej. Skąd więc wątpliwości i często popełniane w tym względzie pomyłki? Otóż, pojęciem sportowej spółki akcyjnej posługiwała się ustawa o kulturze fizycznej w starym brzmieniu sprzed nowelizacji, gdy nie obowiązywała jeszcze ustawa o sporcie kwalifikowanym. Ustawa o sporcie kwalifikowanym przejęła bowiem z ustawy o kulturze fizycznej regulację prawną lig zawodowych i związanych z tym spółek akcyjnych. Przejęcie tego zakresu regulacji nie odbyło się jednak bez żadnych zmian, a przykładem takiej zmiany była chociażby rezygnacja z terminu sportowa spółka akcyjna i zastąpienie go terminem spółka akcyjna.
Żaden z obowiązujących obecnie aktów prawnych nie posługuje się pojęciem sportowej spółki akcyjnej. Kodeks spółek handlowych reguluje natomiast materię dotyczącą spółki akcyjnej (art. 301-490 k.s.h.). Właśnie w tych kodeksowych ramach powinien funkcjonować klub sportowy będący spółką akcyjną. Klub Sportowy jako spółka akcyjna powinien więc zostać utworzony i zarejestrowany zgodnie ze wspomnianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wskazać tu trzeba również, iż spółka akcyjna jest jedyną możliwą formą prawną, w której funkcjonować muszą kluby sportowe występujące w rozgrywkach ligi zawodowej.
W celu rozwiania wszelkich wątpliwości i uzyskania ostatecznej odpowiedzi w tej kwestii przedstawię stanowisko Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu. Otóż w opinii z 20 lipca 2006 roku Departament Prawno-Kontrolny Ministerstwa Sportu wyjaśnił – zgodnie z moimi wcześniejszymi uwagami – iż „obecne przepisy prawa nie posługują się pojęciem sportowa spółka akcyjna, a nazwa klubu sportowego powinna zawierać jedynie dopisek spółka akcyjna”.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika