Status prawny zawodnika

W dzisiejszym numerze zajmę się pojęciem zawodnika. Według ustawy o kulturze fizycznej zawodnikiem jest osoba uprawiająca sport amatorsko lub profesjonalnie. To rozróżnienie ma bardzo dalekosiężne skutki. W zależności od statusu zawodnika, ma on różne uprawnienia i obowiązki.
Ustawa precyzuje, że zawodnikiem profesjonalnym są ci sportowcy, którzy uprawniają jakąś dyscyplinę w celach zarobkowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, natomiast zawodnicy mających status amatora mogą otrzymywać stypendium sportowe. Stypendia są jednak trudno osiągalne i najczęściej dostają je członkowie kadry narodowej i olimpijskiej oraz zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe. Środki na stypendia pochodzą z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego.Jeśli chodzi o szczegółowe uregulowania poświęcone zawodnikom profesjonalnym i posiadającym status zawodnika profesjonalnego, to ustawa o wychowaniu fizycznym odsyła do statutów właściwych związków sportowych. Regulamin Polskiego Związku Koszykówki opisuje zawodnika profesjonalnego podobnie jak ustawa o wychowaniu fizycznym, z kolei zawodnika amatora jako osobę uprawiającą sport na podstawie umowy nie będącej umową o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy lub na podstawie podpisanej przez siebie deklaracji. Jako że reprezentuje on barwy klubu, może otrzymywać stypendium sportowe. Zarówno amatorzy jak i profesjonaliści podpisują z klubem umowę zwaną kontraktem zawodniczym. W nim precyzyjnie opisane są wzajemne prawa i obowiązki zawodnika i klubu, a także wysokość wynagrodzenia gracza.
Uchwała PZPN z dnia 29.061992 r. w sprawie statusu polskich piłkarzy wprowadza trzy rodzaje statusu zawodnika – amator, nieamator i profesjonalista. Amatorzy za swoją grę nie otrzymują wynagrodzenia, jedynie zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych podczas rozgrywek. Nieamator otrzymuje wynagrodzenie za swoją grę, jednak nie ma podpisanej z klubem odpowiedniej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Taką umowę, czyli kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, lub umowę o pracę podpisują zawodnicy o statusie profesjonalisty.
Również przepisy kwalifikacyjne Polskiego Związku Piłki Ręcznej wprowadzają trojaki status zawodników uprawiających piłkę ręczną: zawodnika niekontraktowego, zawodnika kontraktowego i zawodowca. Status gracza niekontraktowego odpowiada statusowi amatora w piłce nożnej. Różnica między piłkarzem ręcznym kontraktowym a zawodowcem polega na tym, że wg przepisów dla zawodowca sport stanowi główne źródło utrzymania. W siatkówce - poza amatorem - występuje status półprofesjolanisty i profesjonalisty. Półprofesjolanista może otrzymywać wynagrodzenie lub inne świadczenie materialne i gra w klubie sportowym będącym stowarzyszeniem kultury fizycznej. Natomiast profesjonalista otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę i gra w klubie zorganizowanym w formie sportowej spółki akcyjnej.
W zależności od tego jaka jest forma umowy i status zawodnika, ma on różne prawa i obowiązki. Tym kwestiom poświecę uwagę w kolejnym wydaniu magazynu Słowo Sportowe.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika