Struktura podmiotów prawnych po zmianach przepisów prawa sportowego

Jak już wcześniej informowałem czytelników, po 01 września w sposób „rewolucyjny” zmieniły się przepisy z zakresu prawa sportowego. Ponieważ wprowadziły one wiele nowych pojęć i podmiotów, w dzisiejszym numerze postaram się usystematyzować te zagadnienia. Do czasu zmiany przepisów kluby sportowe mogły działać w trzech formach: Stowarzyszenia, Sportowej Spółki Akcyjnej bądź Uczniowskiego Klubu Sportowego. W chwili obecnej klub sportowy może działać jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, osoba prawna (a więc oprócz dotychczas funkcjonujących stowarzyszeń i SSA może to być także sp. z o.o., spółdzielnia czy fundacja ) oraz Uczniowski Klub Sportowy.
Kluby sportowe w liczbie co najmniej 3, oraz zawodnicy nie zrzeszeni w klubach sportowych w liczbie co najmniej 15 mogą zakładać związki klubów sportowych lub zawodników zwane „związkami sportowymi” (jeżeli w danej dyscyplinie związek ma zasięg ogólnokrajowy będzie to „polski związek sportowy”). Każdy polski związek sportowy powinien (chyba że zwolni go z tego obowiązku minister) powołać sp. z o. o. lub SA do zarządzania sprawami związku w zakresie jego dóbr materialnych i niematerialnych na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy związkiem a spółką.
W zależności od rodzaju dyscypliny, związki sportowe mogą prowadzić rozgrywki ligowe bądź nie. W tych dyscyplinach, w których współzawodnictwo sportowe nie jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, związek może przekazać organizowanie lub prowadzenie współzawodnictwa sportowego w całości lub części osobie prawnej (sp. z o. o., SA, Stowarzyszenie, itp.) lub fizycznej będącej przedsiębiorcą wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W dyscyplinach, w których współzawodnictwo jest organizowane w formie rozgrywek ligowych związek może (a gdy ponad połowa klubów na najwyższym poziomie rywalizacji działa w formie SSA musi) utworzyć ligę zawodową. Liga zawodowa ma być zarządzana przez odrębną od związku sportowego osobę prawną działającą w formie sp. z o. o. lub SA. Należy przy tym pamiętać, iż docelowo w skład ligi zawodowej w grach zespołowych mają wchodzić wyłącznie kluby sportowe będące spółkami akcyjnymi. Art. 77 nowej ustawy daje czas klubom na dostosowanie się do jej przepisów w okresie 12 miesięcy, przy czym art. 79 doprecyzowuje, iż te kluby, które nie są spółkami akcyjnymi a uzyskały wcześniej zgodę Prezesa PKS na czasowy udział w lidze zawodowej zachowują to uprawnienie jedynie do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

Pobierz: Jak założyć klub sportowy? [.pdf]


Pobierz: Jak utworzyć Uczniowski Klub Sportowy? [.pdf]

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika