Szybko i skutecznie!

Zdaniem Prezesa Polskiego Związku Koszykówki jednym z celów jego pracy będzie zmniejszenie składu Zarządu Związku. Popierając ową ideę, nie mogę się jednak zgodzić z twierdzeniem, iż nie jest to możliwym do przeprowadzenia przed kolejnymi wyborami tj. przed rokiem 2010.
Przywołując regulację Statutu Polskiego Związku Koszykówki i jego § 32 pkt 1, Zarząd Związku składa się z 7 do 11 członków – w tym Prezesa Związku – wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów. Nowo wybrany Zarząd, którego kadencja zaplanowana jest na lata 2006-2010, funkcjonuje w największym z możliwych, 11-sto osobowym składzie. Zgodnie z § 33 Statutu, co najmniej 50 % członków Zarządu wybieranych jest przez Walne Zebranie Delegatów spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Związku. Resztę członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Delegatów spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby uczestniczące w Zebraniu.
Jednocześnie § 33 pkt 5 Statutu stanowi, iż Zarząd ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji.
Odnosząc się do przedstawionego stanu prawnego, a także regulacji prawa powszechnego, dopatruję się dwóch możliwości zmniejszenia składu Zarządu PZKosz jeszcze przed rokiem 2010. Pierwszy polega na zwołaniu przez Zarząd Związku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów i wprowadzenia przez to Zebranie odpowiednich zmian w Statucie, które to zmiany weszłyby w życie z chwilą ich uchwalenia (zgodnie z § 52 Statutu). W tej sytuacji byłaby możliwość wybrania nowego, mniej licznego osobowo Zarządu jeszcze przez to samo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Drugi ze sposobów odnosi się do prawa Zarządu Związku do dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili z funkcji w trakcie trwania kadencji. Otóż, ze wspomnianego prawa Zarząd wcale nie musi korzystać, a przyczyną ustąpienia z funkcji mogłaby być… prośba o takie działanie sformułowana przez Prezesa Związku.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika