Trener na wypowiedzeniu?

W związku z mającym miejsce kilka dni temu zwolnieniem Rumuna Dana Petrescu z funkcji trenera piłkarskiej drużyny Wisły Kraków, odpowiadając jednocześnie na liczne pytania kibiców, w dzisiejszym artykule poruszę tematykę rozwiązywania przez kluby umów łączących je z trenerami. Otóż, jak już wspomniałem, wielu kibiców nurtuje pytanie, w jaki sposób klub sportowy może bez okresu wypowiedzenia, z dnia na dzień rozwiązać umowę z trenerem, skoro właściwie każda umowa o pracę przewiduje okres wypowiedzenia. Wskazać więc od razu trzeba, iż umowy zawierane między klubami sportowymi a trenerami nie są zwykle umowami o pracę, a umowami zlecenia. Instytucja umowy zlecenia uregulowana jest w Kodeksie cywilnym w jego art. 734-751. Podobnie, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami - na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego – stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zawarcie przez klub tego typu umowy pozwala mu – w świetle regulacji kodeksowych – na jej rozwiązanie nawet bez okresu wypowiedzenia, gdyż jak stanowi art. 746 § 1 k.c., dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Potwierdza to rzeczywistość, gdyż jak obserwujemy wielu trenerów piłki nożnej w sytuacji braku satysfakcjonującego wyniku sportowego jest natychmiastowo zwalniana.
Zasada swobody umów pozwala jednak na dowolne kształtowanie treści umowy. I tak trener mający ugruntowaną i mocną pozycję może pozwolić sobie na negocjowanie korzystnych dla siebie postanowień umowy, którą podpisze z klubem. Jedną z przykładowych możliwości, która wpłynąć może na polepszenie sytuacji trenera jako strony umowy zlecenia w kontekście jej rozwiązania, jest ustanowienie kary umownej. Kara ta – w formie kwoty pieniężnej – należałaby się trenerowi od klubu w sytuacji wcześniejszego, niż stanowi umowa, jej rozwiązania przez zleceniodawcę, którym w omawianej sytuacji jest klub. Niemożliwym jest jednak zastrzeżenie w umowie zlecenia, iż umowa ta nie może być trenerowi wypowiedziana w sytuacji niesatysfakcjonujących wyników sportowych. Zabrania tego art. 746 § 3, który stanowi, iż nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Z całą pewnością „ważnymi powodami” dla klubu sportowego mogą być wyniki sportowe.
Podsumowując należy stwierdzić, że chociaż istnieją skuteczne środki prawne mogące wzmocnić sytuację trenera jako zleceniobiorcy, na ogół są one pomijane w podpisywanych między stronami umowach (często jedynie ze względu na dominującą pozycję klubu). I jak wiemy z codziennej obserwacji świata sportu, wiąże się to z tym, iż trenerzy są narażeni na możliwość natychmiastowej utraty posady.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika