Ubezpieczenie od skucesu czy bukmacherstwo?

W wielu źródłach prasowych i telewizyjnych pojawiła się ostatnio informacja o ubezpieczeniu przyszłych wyników reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn przez jedną z zachodnich firm ubezpieczeniowych. Źródła te podawały, iż Polski Związek Piłki Siatkowej kontaktował się w tej kwestii ze wspomnianą firmą i ustalono, że w przypadku wywalczenia przez naszą reprezentację medalu w Lidze Światowej, suma wpłacona przez PZPS tytułem ubezpieczenia wypłacona zostałaby związkowi w potrójnej wysokości. W przypadku niepowodzenia kwota ta w całości przepadałaby. Zgodnie z tymi założeniami jestem skłonny uznać, iż owe działania nie stanowią ubezpieczenia, które w mediach nazywane jest ubezpieczeniem od sukcesu, a stanowią bukmacherstwo. Należy bowiem odnieść się do definicji obydwu pojęć. Ubezpieczenie jest to zapewnienie pokrycia strat powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i klęsk żywiołowych; pokrycie strat następuje przez wypłatę odszkodowań i świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami. W innych definicjach ubezpieczenia podobnie podkreślane są negatywne zajścia jakie wiążą się z wypłatą ubezpieczenia (np. śmierć, uszczerbek na zdrowiu lub ubytek albo strata majątku). Według przedstawianej przez media sytuacji wypłata pieniędzy z „ubezpieczenia” wiązać się będzie jednak z pozytywnym zdarzeniem, tj. zdobyciem przez polskich siatkarzy medalu. W moim odczuciu, które ukształtowało się na podstawie analizy definicji – w tym definicji prawnych – nie można nazwać tego ubezpieczeniem. Zwróćmy więc uwagę na definicję bukmacherstwa. Otóż, według art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, bukmacherstwem są zakłady o wygrane pieniężne, polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej. W interesującej nas sprawie można przyjąć, iż PZPS pragnie postawić pieniądze na zdobycie przez Polaków medalu (ustawowe „odgadywanie zaistnienia różnych zdarzeń”), godząc się przy tym, iż wpłacona firmie suma zostanie wypłacona z powrotem w potrójnej wysokości (według ustawy o grach i zakładach wzajemnych i definicji bukmacherstwa „wysokość wygranych zależy od umówionego, pomiędzy przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej”).
Trzeba przy tym wskazać, iż ubezpieczenie od sukcesu funkcjonuje w sporcie coraz częściej w krajach zachodnich. Ubezpieczający się robią to jednak na wypadek ewentualnej porażki. Mechanizm przedstawia się następująco: jeśli wygram – dostanę pieniądze, jeśli przegram – nie dostanę pieniędzy, więc ubezpieczam się od tego niekorzystnego zdarzenia i pieniądze wypłaci mi ubezpieczyciel. W ten sposób kluby zabezpieczają się przed ewentualnymi stratami finansowymi.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika