Umowa przedwstępna

Prezes zarządu Amica Wronki S.A. oraz prezes WKP Lech Poznań podpisali w połowie grudnia umowę przedwstępną, która doprowadzić ma do utworzenia Sportowej Spółki Akcyjnej pod nazwą KKS Lech Poznań. Z połączenia klubów wronieckiego i poznańskiego powstać ma nowy klub, który rywalizował będzie w pierwszoligowych rozgrywkach od sezonu 2006/2007. Umowa przedwstępna dotyczy sprzedaży holdingowi Amica Wronki wartości niematerialnych i prawnych to jest: prawa do nazwy Lech Poznań, godła, znaków towarowych związanych z nazwą Lech Poznań, domeny internetowej itp. Trzeba przy tym podkreślić, iż umowa przedwstępna zawarta pomiędzy tymi dwoma klubami nie jest umową, na mocy której wskazane wartości materialne i prawne przeszły już na holding, ponieważ idea i skutki umowy przedwstępnej są zupełnie inne.
Pactum de contrahendo, czyli umowa przedwstępna jest umową zobowiązującą do zawarcia w przyszłości umowy zasadniczej tj. zobowiązującą do złożenia w przyszłości określonego oświadczenia woli oraz podjęcia innych czynności potrzebnych do zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna powinna zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy zasadniczej, może określać również termin, w ciągu którego umowa ta ma zostać zawarta. Jeżeli termin taki nie został oznaczony, wówczas umowa powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli zaś obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i obie wskażą inne terminy, strony wiąże termin wyznaczony przez tą z nich, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.
Umowa przedwstępna może być zawarta w dowolnej formie, żaden przepis prawny nie określa bowiem dla niej konkretnej formy prawnej. Nie oznacza to jednak, iż forma umowy przedwstępnej nie ma żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, ma ona znaczenie jeśli chodzi o jej skuteczność. Gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy tejże umowy, strona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.Zawarcie umowy przedwstępnej pomiędzy Lechem a Amicą dokonane zostało w formie pisemnej i w związku z tym jej strony w maksymalnym stopniu zabezpieczyły sobie pewność zawarcia umowy zasadniczej. Oczywistym jest jednak, że umowa przedwstępna nie gwarantuje zawarcia umowy zasadniczej i dlatego też połączenie klubów z Wronek i Poznania nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika