Umowa z warunkiem

Co prawda sezon koszykarski trwa, to zapewne jednak część zawodników zastanawia się już teraz nad swoją przynależnością klubową w kontekście przyszłorocznych rozgrywek. W związku z tym pojawia się pytanie, czy zawodnik może już w chwili obecnej podpisać kontrakt z nowym klubem, podczas gdy obowiązuje go jeszcze umowa z klubem, w którym obecnie występuje? Nie ma wątpliwości, że jest to możliwe i zawodnik występujący obecnie w klubie X może – choćby dzisiaj - podpisać kontrakt na występy w następnym sezonie w klubie Y. Ograniczeń w tym względzie nie przewidują bowiem ani polskie ani międzynarodowe regulacje koszykarskie.
Hipotetycznie, może się jednak okazać, że zawodnik podpisze umowę dla siebie niekorzystną. Przyczyną tego może być chociażby fakt ujawnienia się nowych, nieznanych dotąd zawodnikowi okoliczności. Dlatego w sytuacji takiej warto skorzystać z możliwości zawarcia umowy z warunkiem, w której dopiero spełnienie warunku pociąga powstanie określonych umową skutków prawnych. Art. 89 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, iż z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek). Podstawowym jest podział na warunki zawieszające i rozwiązujące. Warunek zawieszający uzależnia powstanie skutków czynności prawnych od nastąpienia określonego zdarzenia w przyszłości. Wprowadzeniem do kontraktów tychże właśnie warunków powinni być zainteresowani koszykarze (np. ważność nowej umowy uzależniona od zwolnienia z dotychczasowego klubu, z którym wiąże gracza wieloletni kontrakt). Drugim z kolei – mniej istotnym w omawianym przypadku - jest warunek rozwiązujący, który uzależnia ustanie skutków czynności prawnej skutecznej od chwili jej dokonania od nastąpienia określonego zdarzenia (ziszczenia się warunku).
Kreowanie treści warunku w umowie kontraktowej jest właściwie dowolne. Pamiętać jednak trzeba o regulacji zawartej w art. 94 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż warunek niemożliwy, jak również warunek przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego pociąga za sobą nieważność czynności prawnej, gdy jest zawieszający, a także uważa się za nie zastrzeżony, gdy jest rozwiązujący.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika