Uprawnienia trenerskie

Zarówno przepisy powszechnie obowiązujące (ustawy i rozporządzenia) jak i regulacje związkowe stwarzają poważne ograniczenia dla osób chcących pracować jako trenerzy sportowi.
W Polskim prawie nie istnieje możliwość swobodnego wykonywania tego zawodu. 27 czerwca 2001 r., na podstawie Ustawy o kulturze fizycznej z 2001 r., wydane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. Rozporządzenie wprowadziło m.in. następujące stopnie trenerskie: trenera klasy drugiej, klasy pierwszej i klasy mistrzowskiej. Aby uzyskać odpowiedni stopień niezbędne jest właściwe wykształcenie, odbycie specjalistycznych szkoleń, zdanie egzaminów a także pewne doświadczenie. Oczywiście, największe wymagania stawia się przed kandydatami chcącymi uzyskać klasę mistrzowską. Pewne ułatwienie przewidziane jest dla trenerów klasy drugiej (najniższej). Mogą oni zostać zwolnieni przez ministra od w/w wymogów. W tym przypadku konieczne jest jednak poparcie stosownego związku sportowego oraz wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej.
Wymogi dla kandydatów na funkcje szkoleniowe stawiają też przepisy związkowe. Są one jakby dopełnieniem i uszczegółowieniem rozporządzenia. Najwięcej trudności stwarza Polski Związek Piłki Nożnej, ale w zasadzie każdy związek ma swoje bardzo wymagające przepisy.
Po Olimpiadzie w Atenach za jedną z przyczyn klęski polskiej reprezentacji uznano zły system szkolenia zawodników i niskie kompetencje szkoleniowców. Odpowiedzią na to ma być powołanie Akademii Trenerskiej, podyplomowej szkoły, która w zamysłach twórców będzie centrum kształcenia kadr o światowych umiejętnościach. Absolwent Akademii ma automatycznie otrzymywać tytuł trenera klasy mistrzowskiej. Plany dotyczące wprowadzenia profesjonalnego systemu szkoleniowego wdrażane są jednak bardzo powoli. Jedną z przyczyn są różnice zdań między Ministerstwem Edukacji i Sportu a Polską Konfederacją Sportu co do tego, która z tych instytucji ma być odpowiedzialna za realizację projektu i podnoszenie poziomu sportu profesjonalnego w Polsce.
Wiele osób krytykuje zamknięcie środowisk sportowych na osoby chcące prowadzić działalność trenerską. Pamiętajmy jednak, że stosowne przepisy istnieją na całym świecie i są one wprowadzane także przez ogólnoświatowe federacje sportowe. Problemem może być nie tyle fakt konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń, co sposób w jaki przeprowadzane są procedury kwalifikacyjne.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika