Uwaga na "kibiców"!

Dnia 22.11.br. PLK S.A. nałożyła na klub sportowy Polonia Spec Warszawa karę pieniężną za naruszenie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa drużynie gości i trenerom drużyny gości oraz obowiązku zapewnienia porządku bezpośrednio po zawodach. Nawiązując do tych wydarzeń i wspomnianej decyzji PLK chciałbym omówić zagadnienie „niesportowego zachowania się publiczności”. Kwestię tą reguluje § 53 ust. 3 pkt 2 Regulaminu rozgrywek PLK S.A. Wskazany przepis wyróżnia trzy możliwe zachowania się kibiców, które skutkują orzeczeniem przez uprawniony organ (Zarząd PLK S.A. jako organ I instancji oraz Komisję Odwoławczą PZKosz jako organ II instancji) kary dyscyplinarnej. Pierwszym z wymienionych (§ 53 ust. 3 pkt 2 lit. a Regulaminu) jest niesportowe zachowanie się wobec sędziów, komisarza technicznego, osób funkcyjnych lub drużyny przeciwnej (w tym wielokrotne skandowanie wulgarnych okrzyków). Kolejnym zachowaniem publiczności skutkującym nałożeniem kary dyscyplinarnej jest rzucanie przedmiotów na boisko przed meczem lub po zakończeniu okresu gry lub powodujące zatrzymanie gry (które zagrożone jest karą niższą) i rzucanie przedmiotów na boisko powodujące wcześniejsze zakończenie zawodów lub kontuzję sędziego, komisarza technicznego, zawodnika lub innej osoby (za które przewidziana jest surowsza kara). Ostatnim z wyliczonych zachowań jest wtargnięcie publiczności na boisko przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów (§ 53 ust. 3 pkt 2 lit. d Regulaminu). Trzeba podkreślić, że tylko ostatnie z naruszeń zagrożone jest karą inną niż kara pieniężna i to tylko w sytuacji, gdyby doszło do drastycznego naruszenia. W takiej sytuacji orzeczona mogłaby być kara zakazu rozgrywania zawodów mistrzowskich z udziałem publiczności na okres od 1 meczu do 12 miesięcy. Wydaje się, choć nie jest to ściśle określone w § 53 ust.3 pkt 2, że kary za niesportowe zachowanie się publiczności nakładane są na kluby sportowe. Trzeba jednak wskazać za § 41 ust. 1, że klub sportowy jest odpowiedzialny za wykonanie kary nałożonej na ten klub za przekroczenia regulaminowe działacza tego klubu, trenera lub zawodnika związanego z tym klubem, nie ma zaś w nim mowy o kibicach.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika