Uwaga na „prawo pierwszeństwa”!

Analizując kontrakty sportowe spotkałem się już niejednokrotnie z zawartym w nich – nazwijmy to – prawem pierwszeństwa, dotyczącym uprawnienia klubu sportowego do jednostronnego przedłużenia okresu obowiązywania umowy kontraktowej łączącej klub z zawodnikiem. Temat ten jest w tym momencie jak najbardziej aktualny, gdyż w najbliższym czasie, po zakończeniu sezonu rozgrywkowego większości dyscyplin sportowych, podpisywane będą umowy kontraktowe na kolejny sezon. Koniecznym staje się w związku z tym zwrócenie uwagi na wskazaną powyżej, a często wykorzystywaną przez kluby sportowe instytucję.
Wydaje się, iż wskazane prawo pierwszeństwa zamieszczane w umowach kontraktowych wzorowane jest na prawie pierwokupu, które uregulowane zostało w Kodeksie cywilnym. Otóż, jak stanowi art. 597 k.c., rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona (§ 1). Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu (§ 2).
W kontraktach sportowych prawo pierwszeństwa przybiera zwykle podobną postać, a jego treść przedstawia się wtedy następująco: „Zawodnik – na czas po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy kontraktowej - uprawniony jest do podpisania umowy kontraktowej z innym klubem sportowym, z tym zastrzeżeniem, że umowa kontraktowa z tym innym klubem sportowym obowiązywała będzie jedynie w przypadku, gdy aktualny klub sportowy zawodnika nie złoży oświadczenia o przedłużeniu z nim niniejszego kontraktu”.
Przede wszystkim, w tak ujętym przepisie jak wskazany powyżej nie ma nic na temat szczegółów umowy, jaka miałaby obowiązywać zawodnika, gdy klub sportowy skorzysta ze swojego prawa (tj. szczegółów dotyczących okresu obowiązywania umowy, wynagrodzenia zawodnika i innych). W związku z tym należy zastanowić się nad zgodnością z prawem tego typu postanowień. Wydaje się, iż – poza innymi interesami zawodnika – przepisy takie w znaczący sposób ograniczają prawo zawodnika do swobody zawierania umów.
Dlatego wskazać trzeba, że Kodeks cywilny w art. 600 § 1 stanowi, iż przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do skutku między zobowiązanym a uprawnionym umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią. Wydaje się, że w przypadku kontraktów sportowych przepis ten – przy założeniu odwzorowania prawa pierwszeństwa na prawie pierwokupu – powinien również mieć zastosowanie i choćby przez to wpływać na zabezpieczenie interesów i poprawę pozycji zawodnika względem klubu sportowego.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika