W ciąży na sportowo

Coraz częściej spotykamy się z wątpliwościami dotyczącymi sytuacji sportowo-prawnej koszykarek w momencie zajścia przez nie w ciążę i urodzenia dziecka. Regułą jest fakt, że kontrakt sportowy nie zawiera regulacji dotyczącej tego stanu rzeczy. Wydaje mi się jednak, że tematu tego ze względu na jego wagę nie należy traktować jako wstydliwego.
Oczywistym jest fakt, iż zawodowe uprawianie sportu w okresie ciąży jest niewskazane, a – w późniejszym jej stadium - niemożliwe. W związku z tym koszykarka, w przeciwieństwie do przedstawicielek innych zawodów, jest niezdolna do świadczenia pracy jeszcze przed urodzeniem dziecka. Co w takim razie z zobowiązaniami, które zaciągnęła podpisując umowę kontraktową z klubem sportowym?
Biorąc pod uwagę dwie strony kontraktu sportowego, należy stwierdzić – przyjmując, że kwestia ciąży nie jest w tymże kontrakcie uregulowana – iż w gorszej sytuacji jest klub sportowy, który traci nierzadko podstawową zawodniczkę ze składu swojej drużyny i jednocześnie zobowiązany jest do zwolnienia koszykarki od gry, chociażby ze względu na obowiązujące zasady współżycia społecznego. Art.5 Kodeksu cywilnego stanowi bowiem, że „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Sama zawodniczka zabezpieczona jest bowiem przez prawo w postaci urlopu macierzyńskiego, czy zasiłku macierzyńskiego.
Dlatego też chciałbym wyczulić i zachęcić do wpisywania stosownych klauzul do umów. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, by stan ten traktować na równi z innymi sytuacjami powodującymi niezdolność zawodniczki do gry, co skutkować może umownym zapisem np. obniżenia przez okres ten wynagrodzenia zawodniczki.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika