W razie nieszczęścia

Osoba fizyczna to cywilnoprawne określenie człowieka od chwili urodzenia do chwili śmierci. I właśnie ten ostateczny moment jest w kontekście tematyki dzisiejszego artykułu szczególnie istotny. Otóż, niedługi czas temu w wypadku drogowym zginęła czeska zawodniczka, która w przeszłości reprezentowała kluby m.in. z Polski. W sytuacji takiej powstaje pytanie, co dzieje się z prawami i zobowiązaniami zawodnika – wynikającymi choćby z podpisanego przez niego kontraktu – po jego śmierci? Oczywistym jest, że prawo musi brać pod uwagę takie losowe przypadki w kwestii trwania wcześniej nabytych przez osobę fizyczną praw i zobowiązań.

Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu cywilnego, każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Pełną zdolność do czynności prawnych – jako możność nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego własnym działaniem i we własnym imieniu – nabywa się z kolei z chwilą uzyskania pełnoletności (art. 11 k.c.). Obydwie zdolności traci się m.in. z chwilą śmierci oznaczonej w akcie zgonu.

Z chwilą śmierci osoby fizycznej jej prawa osobiste oraz prawa rodzinne o charakterze niemajątkowym wygasają. Co do praw majątkowych, podstawą prawa spadkowego jest jednak przeciwna zasada, zgodnie z którą prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej nie wygasają z chwilą jej śmierci, lecz przechodzą na inne osoby. Ogół tych praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym określa się mianem spadku.

W jego skład wchodzą zarówno prawa podmiotowe bezwzględne (np. własność), jak i prawa względne (np. wierzytelności). Co szczególnie istotne z punktu widzenia podmiotów funkcjonujących w sporcie, do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związanego z jego osobą (np. zobowiązanie malarza do wykonania obrazu, zobowiązanie radcy prawnego do prowadzenia obrony przed sądem, jak również zobowiązanie koszykarza do reprezentowania w rozgrywkach barw określonego w kontrakcie klubu sportowego). Oznacza to, iż spadkobiercy sportowca uprawnieni będą np. do żądania wypłaty zaległego zawodnikowi wynagrodzenia, jednak nie będą – co oczywiste – zobligowani do wypełnienia kontraktu podpisanego za życia przez tegoż zawodnika.

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika