Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Na karę pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz pięć tysięcy złotych grzywny skazał krakowski sąd byłą koszykarkę Lotosu Gdynia, Elaine Powell za pobicie podczas meczu zawodniczki drużyny przeciwnej. Sprawę tę opisywałem już w jednym z wcześniejszych artykułów, jednak dzisiaj chciałbym na owym przykładzie omówić instytucję prawa karnego, jaką jest warunkowe zawieszenie wykonania kary.
Instytucja ta należy do tzw. środków probacyjnych. Jej istotą jest stwierdzenie winy sprawcy przestępstwa, z jednoczesnym odroczeniem wykonania orzeczonej kary i poddaniem skazanego próbie przez określony okres czasu. Podstawą istnienia tej instytucji jest pogląd, że dla zapobieżenia popełnieniu przez sprawcę nowego przestępstwa nie jest w niektórych przypadkach konieczne wykonanie kary, wystarczy już samo wydanie wyroku skazującego.
Według art. 69 § 1 kodeksu karnego, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. W omawianym przez nas przypadku sąd uznał, iż wykonanie kary nie jest konieczne, gdyż zawodniczka przed zdarzeniem zachowywała się poprawnie, a także przyznała się do winy i okazała skruchę.
W myśl art. 70 § 1 kodeksu karnego, zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności lub od roku do 3 lat w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.
Oczywiście zawieszenie przez sąd kary nie oznacza, iż skazany może czuć się bezkarny. Sąd może bowiem orzec dodatkowo grzywnę (co uczynił w omawianym przypadku), może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody, może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej lub zobowiązać go do odpowiedniego działania (np. informowania o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania pracy zarobkowej, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach). Ponadto, skazany musi liczyć się z możliwością zarządzenia przez sąd wykonania orzeczonej kary. Sąd może zarządzić wykonanie kary, gdy skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny lub gdy uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych (art. 75 § 2 kk). Z kolei sąd ma obowiązek zarządzić wykonanie zawieszonej kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności (art. 75 § 1 kk).

Powyższa publikacja ma charakter archiwalny, stan prawny od czasu wydania publikacji mógł się zmienić.
Po aktualne informacje z zakresu prawa zapraszamy na naszego bloga oraz facebooka.

lobbing dla sportuprawosportowedsmmediacje w sporcie
Przypnij

Porada prawna online - bez wychodzenia z domu!

Wypełnij i wyślij formularz a przygotujemy dla Ciebie profesjonalną opinię prawną.

Dodaj załączniki
Zapytaj prawnika